szombathelyiferencesek
LITURGIAREND

MISEREND

HÉTKÖZNAP

Nap 6.20–7.00   8.45–9.25 17.45–18.20
Hétfő P. Asztrik P. János P. János
Kedd P. Ferenc P. Asztrik P. Ferenc
Szerda P. Asztrik P. Ferenc P. János
Csütörtök P. János P. Asztrik P. János
Péntek P. Asztrik P. Ferenc P. János
Szombat P. Ferenc P. János P. János

SZOMBAT

16.00 P. János (ovisok miséje minden második héten)
18.00 P. Ferenc

VASÁRNAP

7.00         P. János

8.30         P. Asztrik

10.00       P. János

11.30        P. Ferenc

18.00        P. Asztrik   

16.00 szeptember 1. – június 14. között

18.00 június 15. – augusztus 31. között

MISESZÁNDÉK

„Csak arra kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, bárhol is lesztek! ”

Szt. Ágoston
Vallomások

Szent Mónikának fiához szóló kérése is mutatja, milyen ősi szokás a megholtakért illetve az élőkért és egyéb szándékokra szentmisét kérni, bemutatni. Ezzel a cselekedetünkkel az Úr Krisztus áldozatához kapcsoljuk azt, akiért a szentmise felajánlását tettük, és adományunkkal az egyház szükségleteit szolgáljuk. Bátorítjuk a testvéreket, hogy nehéz ügyeikben, szeretteikért, elhunytjaikért, vagy hálaadásuk kifejezéseként éljenek egyházunknak ezzel a régtől javasolt gyakorlatával, ami a a jó Istentől jövő adományok és a szentmiséhez való „személyesebb” kapcsolódás kiemelkedő formája. A szentmise szándékát az irodában lehet előjegyezni fogadási időben.

GYÓNÁSOK RENDJE

„Vétkezni emberi dolog, a vétekben megmaradni 
rabság a vétekből felemelkedni szabadság!”

VASÁRNAP

 06.45–07.25  P. Asztrik
 08.15–08.55  P. János
 09.45–10.25  P. Ferenc
 11.15–11.55  P. Asztrik
 17.45–18.25  P. Ferenc

HÉTKÖZNAP

  06.20–07.00 08.45–09.25 17.45–18.20
HÉTFŐ P. Asztrik P. János P. János
KEDD P. Ferenc P. Asztrik P. Ferenc
SZERDA P. Asztrik P. Ferenc P. János
CSÜTÖRTÖK P. János P. Asztrik P. János
PÉNTEK P. Asztrik P. Ferenc P. János
SZOMBAT P. Ferenc P. János P. János

GYÓNÁSI TANÁCSOK

 • Lelkiismeretvizsgálatra szánj elegendő időt.
 • A bánat az akarat ténye, azért tőled függ.
 • A bűnök felsorolásában tarts sorrendet, először a súlyosakat gyónd meg.
 • Ha véletlenül kihagytál egy súlyos bűnt, elég a következő szentgyónásban megemlítened.
 • A súlyos bűnnek mond meg a számát, esetleg a körülményeit is.
 • Ha sok a gyónó, a gyónást bevezető imát elhagyhatod, csak azt említsd, mikor gyóntál utoljára.
 • Ha kételyed van, felvilágosítást mindig kérhetsz, de légy figyelemmel a gyónók számára.
 • Oda nem tartozó dolgokról, nevekről, körülményekről ne történjék említés.
 • Néha ajánlatos megmondanod, hogy milyen életállapotú, foglalkozású vagy.
 • Ha gyakori gyónó vagy, erénygyakorlatodról is számolj be.
 • Ha más gyónásából valamit hallottál, kötelességed azt titokban tartani.
 • Ha nagyothalló vagy, már előre jelezzed a gyóntatónak.
 • Naponként vizsgáld meg lelkiismeretedet, és ha súlyos bűnbe estél, bánd meg tökéletes bánattal: „Jézusom, irántad való szeretetből bánom életem összes bűnét. Igérem, hogy kegyelmeddel megjavulok, s mihelyt tehetem, meggyónom.” Ha a lelkiéletben előre akarsz jutni, válassz lelkiatyát.
 • Ne tolakodj a gyóntatószéknél, hanem imádsággal, elmélkedéssel töltsd az időt.
 • Ha gyakori áldozó vagy és súlyos bűn nem terheli lelkedet, elég hetenként vagy kéthetenként gyónnod.
 • Ha javulást nem tapasztalsz, elhatározásod volt gyenge.

SZENTSÉGIMÁDÁS

Minden héten – hétfő, szerda, péntek a 9.00 órai szentmise után.

„Legszentebb Szentségben jelen lévő Jézus imádásában rejlik minden erőnk és örömünk. Az az idő, amit az Oltáriszentségben rejtőző Jézussal töltötök, a lehető legjobban felhasznált idő a földön. Minden Jézussal töltött pillanat elmélyíti a kapcsolatotokat vele, megszépíti halhatatlan lelketeket. Elengedhetetlen az imádság. Minden plébánia legyen ott az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus lábainál, és imádja őt.”

Teréz anya
„A világ minden gonosz­sága felett győzedelmes ked­het a szentségimádásból fakadó mérhetetlenül nagy erő.”

Szent II. János Pál
„A személyes kapcsolat, melyet egy-egy hívő ápol az Eucharisztiában jelenlévő Jézussal, mindig az egyházi közösség egészére utalja őt, táplálva benne annak tudatát, hogy Krisztus testéhez tartozik. ”

XVI. Benedek Pápa
„Szükségünk van az Úrra, ahogyan a régi hajósoknak szükségük volt a csillagokra. Hívjuk meg Jézust életünk bárkájába! Bízzuk Rá a félelmeinket, mivel Ő legyőzi azokat!”

Ferenc Pápa

ÁJTATOSSÁGOK, LITÁNIÁK

 • Kedden 9.00 órai szentmise után Szent Antal-ájtatosság
 • Pénteken 8.00–9.00-ig engesztelő imaóra a Jézus Szíve imacsoporttal
 • A hónap 13-án Fatimai imaest a lorettói kápolnában
 • Nagyböjt péntekjein 17.00-tól keresztút a plébánia közösségeivel
 • Májusban 17.30-kor Mária-köszöntő a lorettói kápolnában
 • Júniusban 9.00 órai szentmise után Jézus Szíve litánia a Jézus Szíve oltárnál
 • Októberben 17.15-től a Rózsafüzér-imádság a lorettói kápolnában

ÁLDÁSOK

 • házszentelések Vízkereszt után a családi házaknál bejelentés szerint
 • házasság hete február 9–16.
 • édesapák napja március 19.
 • utcai keresztút Virágvasárnap
 • búzaszentelés április vége
 • jubiláns házasok megáldása július közepe
 • gépjárművek megáldása Szent Kristóf ünnepe körül
 • nagyszülők megáldása Szent Anna és Szent Joachim ünnepe körül
 • bor megáldás Szent János ünnepén
 • családok megáldása Szent Család ünnepén

TEMETÉS

Elveszíteni valakit, akit szeretünk – ez az emberi lét egyik legfájdalmasabb tapasztalata. Életünk során szinte mindnyájan szembesülünk hozzátartozóink elvesztésével. Ugyanakkor Krisztus feltámadása a keresztény ember számára reményt adott, hogy ahová ő, a Fő eljutott, bennünket is vár. 

„Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.”

Szt. János
14,3

Így szerettünk elvesztése, mégha fájdalmas is, nem végleges. Így számunkra a halál többé nem elmúlás, hanem búcsú a viszontlátás reményében. Az egyház a gyászolók fájdalmát a méltó temetési szertartás elvégzésével Krisztus örök életet adó ígéretéhez kapcsolja. Az egyházi szertartás kérésének feltétele, hogy az elhunyt katolikus hívő legyen, plébániánk területén lakjon és a hozzátartozók kérjék az egyház imádságát az elhunytért. Temetés bejelentése a plébániai irodán személyesen történik. A plébánia elhunytjaiért különösen november hónapban imádkozunk, és az elhunyt hívekért felajánlott engesztelő szentmisékben.

Az anyakönyvvezetéshez szükséges adatok

 • Elhunyt neve, leánykori/születési neve
 • Szülők, ill. házastárs születési neve
 • Születési hely, idő
 • Halálozás helye, időpontja
 • Elhunyt lakcíme
 • Szentségekkel el volt-e látva, volt-e pap az utóbbi időben nála?
 • A búcsú személyes részei

2021 Szombathelyi Ferencesek
Szent Erzsébet Plébánia