szombathelyiferencesek

BÉRMÁLKOZÁS

JELENTKEZÉS FELNŐTTEK SZÁMÁRA​​

A BÉRMASZÜLŐ​​

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel:

  • 16. évét betöltött katolikus keresztény,
  • bérmálkozott,
  • rendszeresen részt vesz szentmisén,
  • ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött, „a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él” (CIC 893. és 874.§).

A BÉRMÉLKOZÁS SZENTSÉGÉRŐL​​

A bérmálás a szeretet köteléke, pecsétje, amellyel a jó Isten magához kapcsol bennünket, vagyis kiárasztja szívünkbe Lelkét. A szeretetnek ez a tapasztalata ad erőt, hogy életünket egészen Istennek szenteljük, azaz, hogy tudatosítsuk és fokozatosan elsajátítsuk a keresztény élet tartalmát és mélységét. Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz:

  • Ismeri az evangéliumot, Jézus Krisztus tanítását,
  • Megfelelően ismeri a keresztény hit tanítását,
  • Személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait,
  • Szentségi életet él (rendszeres gyónás, heti szentmise és -áldozás)
  • Életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását,
  • Ismeri az egyházközség életét.

Mindez korábban természetes élettere volt a keresztény családoknak, ma azonban erre csak a család, a hitoktatók és az egyházközség összehangolt és tudatos segítségével juthatnak el fiataljaink.

Kedves Testvérek, Kedves leendő bérmaszülők, bérmálkozásra készülők!

Az alábbi ismeretanyaggal szeretnénk segíteni a lelki felkészülésben! Fogadják/fogadjátok szeretettel és érdeklődéssel!

A bérmálás a szentmise keretében történik. Lényegi mozzanata a krizmával (szentelt olaj) való megkenése a bérmálkozó homlokának, amit a püspök végez. A megkenést követi a püspök kézfogása, amely azt jelenti, hogy az egyház felnőtt tagjává vált a fiatal. Az alábbi párbeszéd történik a püspök és a bérmálkozó közt:

A bérmálkozó bérmaszülőjével együtt a püspök elé áll. A bérmaszülő jobb keze bérmagyermeke jobb vállán nyugszik. Közben a püspök megkérdezi a bérmálkozót:
Püspök: Mi a bérmaneved?
Bérmálkozó: (mondja a bérmanevét) N.
Püspök: N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét! (közben keresztet rajzol krizmával a bérmálkozó homlokára)
Bérmálkozó: Ámen.
Püspök: Béke veled! (közben kezét nyújtja a bérmálkozónak)
Bérmálkozó: És a te lelkeddel! (kezet fog a püspökkel)

A bérmálásra készülők vizsgakérdései itt olvashatók.