BÉRMÁLKOZÁS

JELENTKEZÉS FELNŐTTEK SZÁMÁRA​​

A BÉRMASZÜLŐ​​

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel:

 • 16. évét betöltött katolikus keresztény,
 • bérmálkozott,
 • rendszeresen részt vesz szentmisén,
 • ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött, „a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él” (CIC 893. és 874.§).

A BÉRMÉLKOZÁS SZENTSÉGÉRŐL​​

A bérmálás a szeretet köteléke, pecsétje, amellyel a jó Isten magához kapcsol bennünket, vagyis kiárasztja szívünkbe Lelkét. A szeretetnek ez a tapasztalata ad erőt, hogy életünket egészen Istennek szenteljük, azaz, hogy tudatosítsuk és fokozatosan elsajátítsuk a keresztény élet tartalmát és mélységét. Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz:

 • Ismeri az evangéliumot, Jézus Krisztus tanítását,
 • Megfelelően ismeri a keresztény hit tanítását,
 • Személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait,
 • Szentségi életet él (rendszeres gyónás, heti szentmise és -áldozás)
 • Életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását,
 • Ismeri az egyházközség életét.

Mindez korábban természetes élettere volt a keresztény családoknak, ma azonban erre csak a család, a hitoktatók és az egyházközség összehangolt és tudatos segítségével juthatnak el fiataljaink.

A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉNEK KISZOLGÁLTATÁSA​​

A bérmálás a szeretet köteléke, pecsétje, amellyel a jó Isten magához kapcsol bennünket, vagyis kiárasztja szívünkbe Lelkét. A szeretetnek ez a tapasztalata ad erőt, hogy életünket egészen Istennek szenteljük, azaz, hogy tudatosítsuk és fokozatosan elsajátítsuk a keresztény élet tartalmát és mélységét. Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz:

 • Ismeri az evangéliumot, Jézus Krisztus tanítását,
 • Megfelelően ismeri a keresztény hit tanítását,
 • Személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait,
 • Szentségi életet él (rendszeres gyónás, heti szentmise és -áldozás)
 • Életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását,
 • Ismeri az egyházközség életét.

Mindez korábban természetes élettere volt a keresztény családoknak, ma azonban erre csak a család, a hitoktatók és az egyházközség összehangolt és tudatos segítségével juthatnak el fiataljaink.

2021 Szombathelyi Ferencesek Szent Erzsébet Plébánia