szombathelyiferencesek

EGYHÁZI REND

Az Egyházi Rend legfontosabb karaktere, hogy az abban részesedők Krisztus nevében és személyében szolgálják a közösséget. E szentség teljessége a püspökben van jelen, aki megszentelő, tanító és kormányzó küldetéséből különbözőképpen részesíti a papságot és a diakónusokat, hogy ők is pásztorként gondoskodhassanak Isten népéről. Ezek alapján a krisztusi papság nem csupán a nép képviseletét jelenti az Úr színe előtt, hanem ők Isten cselekvésének megjelenítői és eszközei az egyházban.

„Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött.
Lukács
10,16

Ezért hívjuk a püspököt pontifexnek, hídverőnek, a papságot pedig sacerdosnak, a szentet hozónak, és így csodálkozunk rá Isten alázatára e szentség kapcsán: Ő, aki két törékeny emberre, Máriára és Józsefre bízta Jézus életét a világban, most az Egyházi Rend tagjaira bízza az örök életre való eljutás lehetőségének biztosítását az Egyházban. A pap megjeleníti Krisztus áldozat-voltát, mert magának is áldozattá kell válnia, úgy, ahogy Krisztus is azáltal mutatta be az igazi és tökéletes istentiszteletet, hogy önmagát ajándékozta az Atyának. A keresztény családok egyházias lelkületének pedig egyfajta mércéje az, hogy mennyire vonultatják fel a gyermekek előtt a papság vállalásának lehetőségét. Ki részesülhet e szentségben? Az a nem házas, megkeresztelt férfi, aki szabad elhatározásból vállalja a felszentelést, kellő érettséggel, valamint alkalmassággal rendelkezik e hivatáshoz, vállalja a nőtlenséget, és a püspök is alkalmasnak tartja mindezekre. Elérhetőség a papi hivatásról való gondolkodás, kérdések kapcsán: hivatas@ferencesek.hu