szombathelyiferencesek

Májusban hétköznapokon du. 5 órától litániát imádkozunk a Loretó-kápolnában a Szűzanya tiszteletére.

A múlt heti gyűjtés során 312.200 forintot adományoztak a testvérek. Hálásan köszönjük a testvéreknek a ferences növendékeink képzésére fordított nagylelkű adományait!

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy ma és a következő két vasárnapon (máj. 22-én, 29-én, minden szentmise után be lehet fizetni az egyházi hozzájárulást a templom bejáratánál. Szeretnénk ezzel is megkönnyíteni és segíteni a befizetést. Köszönjük a testvérek hozzájárulását!

Május 28-án délután 3 órától plébániai közösségi napot szervezünk a plébánia udvarán. Időset, fiatalt, mindenkit szeretettel várunk.

Plébániánk fiataljainak bérmálása pünkösdvasárnap, június 5-én, 16.00 órakor lesz a székesegyházban.

Június 18-án, szombaton 10 órakor lesz a Jubiláns Házasok találkozója a Székesegyházban. Azokat a házaspárokat várják, akik az idei évben ünneplik a jubileumi házassági évfordulójukat. Jelentkezni június 7-ig a martinus.hu weboldalon történő regisztrálással lehet, v. a plébániai irodán is segítünk a regisztrációban. Kérjük, hogy akinek tudomása van környezetében jubiláns házaspárokról, szíveskedjék nekik jelezni a lehetőséget. Köszönjük.

Május 22-én van a Tömegtájékoztatás világnapja. Imádkozunk a tömegtájékoztatásban dolgozókért.

Május 2-tól hétköznapokon litániát imádkozunk a Loretó kápolnában a Szűzanya tiszteletére

.A Boldog Brenner János Óvoda meghirdeti az óvodás gyerekek beíratását a 2022/2023-as nevelési évre. Az óvoda egységeit bemutató rendezvények az idei évben a veszélyhelyzet miatt elmaradnak, a beiratkozás jelenléti formában fog megtörténni. A beíratásról bővebb információk a hirdetőtáblákon kihelyezett plakáton olvashatók.

AKTUÁLIS HÍREINK

Március 25-től nyári időszámítás kezdődik. A szentmisék rendje ennek megfelelően változik. Az esti szentmisék 18
órakor kezdődnek, a vasárnap délutáni szentmise kezdési időpontja 16 óra marad.
Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 5 órakor – legközelebb április 1-én – Fiatalok csoportjának és a Fülemüle kórus
tagjaival – imádkozzuk a keresztutat.
A jövő vasárnapon – április 3-án – felajánlott perselyadományokat a Szentföld javára fordítjuk.
Április 3-án a 10 órai szentmiséről a Mária Rádió Savaria felvételt készít, melyet este 6 órakor a rádióban megismételnek.
A szentmise után beszélgethetünk a Rádió munkatársaival, és imákat kérhetünk.
Betegeinket húsvét előtt szeretnénk szentségekkel ellátni. Kérjük, hogy aki tud olyan betegről, aki kívánja, hogy elmenjünk
hozzá, jelezze ezt az irodában. A betegeket április 4. és 8. között keressük fel.

Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 4 órakor keresztutat járunk. Legközelebb március 18-án – a Katekumen csoport tagjaival imádkozzuk a keresztutat. 

Pénteken, 18-án, 17.30 órakor elsőáldozási megbeszélést tartunk a 2022 őszén elsőáldozásra készülők szüleinek. Szombaton, március 19-én Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepén hétköznapi rend szerint mutatjuk be a szentmiséket. 

A héten a hívek adományaiból – 200.000 Ft – tal támogattuk az Ukrán háború áldozatait a Ferences Rendtartomány Kárpátaljai Misszión keresztül. Köszönjük a támogatást és szívesen fogadjuk a további pénzadományokat.  

Tartós élelmiszert gyűjtünk (elsősorban cukor, olaj, szá raztészta, konzerv) szegényeinknek húsvétra a Jézus Szíve oltárnál. Minden adományt hálásan köszönünk!  

Horváth Imre P. Albin, kedves lelkiatyánk temetése 2022. március 11. de. 8.30 kezdődik templomunkban az érte felajánlott szentmisével, majd de. 9.30 a Jáki úti temető papi sírkertjében helyezzük örök nyugalomra.

Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 4 órakor, legközelebb március 11-én – a Jézus Szíves Imacsoporttal, ill. a Rózsafüzér Társulat tagjaival imádkozzuk a keresztutat. A Ferences Esték tavaszi évada „Misztérium – A szent és az ember kapcsolata” témában március 11-én, pénteken este 7-kor folytatódik. Dr. Papp Miklós Bp. Sapientia, tanszékvezető, egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait.

Március 14-én az Ifi-csoport gyalogos kirándulást szervez Keszthelytől –Tapolcáig. Érdeklődni az irodán lehet.

Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozás március 14-én, de. 10 órakor lesz a Szent Erzsébet teremben. A nyug-díjas klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. Várjuk a testvéreket. A múlt vasárnapi perselyadományt – összesen 172.620 Ft – a ferences rend által fenntartott szociális, oktatási- nevelési intézmények számára fordítjuk. Köszönjük a hívek adományait.

Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 4 órakor keresztutat imádkozunk egy-egy plébániai közösség részvételével. Buzdítjuk a testvéreket a közös részvételre. Az első alkalmon a Ferences Világi Rend tagjaival imádkozhatunk.

Az idén a nagyböjti stációs miséket szerda és pénteki napokon a püspök atya a Székesegyházban tartja.

A Magyar Ferences Rendtartomány legidősebb szerzetese, kedves lelkiatyánk Horváth Imre P. Albin életének 92. évében 2022.02.25-én délelőtt a szombathelyi Markusovszky Kórházban elhunyt. Az érte felajánlott szentmise templomunkban 2022. március 11.-én de. 8.30-kor kezdődik, temetése de. 9.30-kor a Jáki úti temető papi sírkertjében lesz.

Plébániánkon február 26-án indul a jegyesoktatás.  
Első alkalommal Tokár János plébános atya :A házasság szentsége, az ima ereje (Miért kell a jegyesoktatás?) címmel tart előadást.  
Az egyes napok szerkezetét a következőképpen tervezzük: 

9.00– Ima, bevezető, ráhangolódó csoportfoglalkozás 

10.00– Előadás

10.30-11.30 Reflexió, beszélgetés, játék.

Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozás február 14-én de. 10 órakor lesz a Szent Erzsébet teremben. A nyugdíjas klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. Várjuk rá az idős testvéreket.

Február 20-án a 10 órai szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya megáldja a Boldog Brenner Jánosról elnevezett harangot, amelyet a templomtoronyban helyezünk el.

A BOLDOG BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA szeretettel hívja a leendő 1. osztályos gyermekek szüleit felvételi tájékoztatóra február 17-én, csütörtökön 17.00 órára az iskola épületébe. A járványhelyzetre való tekintettel a gyermekeknek nem tartanak foglalkozást. 

Február 7-től Február 9-ig (hétfőtől-szerdáig) a ferences atyák továbbképzése miatt az esti szentmisék elmaradnak a templomunkban.

Február 11-én pénteken lesz a Betegek világnapja, a 9.00 órai szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek szentségét. Felvehető időskorban, és súlyos betegség vagy műtét miatt. Előtte 9-én, 10-én, és 11-én a 9 órai szentmise keretében Dr. Pem László kanonok úr vezetésével készülünk a szentség felvételére.

A Ferences Esték tavaszi évada „Misztérium – A szent és az ember kapcsolata” témában február 11-én, pénteken este 7-kor kezdődik.  Első előadónk: Tömő János, hitoktató és börtönpasztorációs munkatárs. 

Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozás február 14-én, de. 10 órakor lesz a Szent Erzsébet teremben. A nyugdíjas klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. Várjuk rá az idős testvéreket.

A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra a jelentkezéseket az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül várjuk.
Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad hely van. Szentmiséket az irodában lehet íratni.
Január 30-án vasárnap a szentmisék után zenei áhítatra hívja, marasztalja a kedves testvéreket Kóta Donát és Zsigmond.
Január 26-án, szerdán a 17.00 órai szentmise keretében hálaadó szentmisén köszönünk el Bertalan testvértől, aki Esztergomba költözik. Szentmise után a rendi ebédlőben személyesen is el tudunk tőle búcsúzni.
A szombathelyi karitász közreműködésével minden hétfőn és kedden nagyobb mennyiségben kapunk pékárut. Kérjük a kedves testvérek segítségét ezek szétosztásában. Név, a személyek száma, utca és házszám bejelentése után kérjük, juttassák el rászoruló szomszédjuk, ismerősük számára. Az adományok a két délelőtt folyamán átvehetők. Köszönjük.

Kedves Testvérek! Plébániánk megvalósult és az idei évre tervezett programjait az alábbi linkre kattintva olvashatják.

Év-eleji házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében és az irodában.
A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra lehet jelentkezni az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül.
Bérmálkozási oktatás indul január 12-én du. 1⁄2 4-kor szerdán az I. emeleti oratóriumban.
A Fülemüle kórusban szeretnénk, ha minél többen nemcsak énekelnének a szentmiséken, hanem zenélnének is, ezért kérjük azokat a testvéreket, akik szívesen zenélnének templomunkban, hogy jelentkezzenek kántorunknál, Farkas Patriknál, vagy hitoktatónknál, Kinga néninél. Jelentkezés január hónapban, majd január utolsó vasárnapján a 10 órai szentmise után lesz az első próba.
Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad hely van. Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szentmiseáldozatot. Szentmiséket az irodában lehet íratni.
A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumban felvételi tájékoztatót tartanak a leendő 5. és 9. évfolyamos diákok és szüleik részére, január 12-én 17 órai kezdettel.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a leendő elsős gyermekek és szüleik számára hirdetett iskolára felkészítő foglalkozásokat jelenléti formában nem tartják meg. Addig is az iskola honlapjáról tájékozódhatnak az intézményről és a felvétel rendjéről.

Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenése parancsolt ünnepe. A szentmiséket hétköznapi rend szerint ünnepeljük.
Január 4-től, keddtől folytatódik a Baba-mama klub. Szeretettel várjuk a kicsinyeket.
Január 8-án, szombaton, délután 4 órakor ismét lesz ovismise, melyre szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.
Év-eleji házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében és az irodában.
A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra lehet jelentkezni az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül.
A Fülemüle kórusban szeretnénk, ha minél többen nemcsak énekelnének a szentmiséken, hanem zenélnének is, ezért kérjük azokat a testvéreket, akik szívesen zenélnének templomunkban, hogy jelentkezzenek kántorunknál, Farkas Patriknál, vagy hitoktatónknál, Kinga néninél. Jelentkezés január hónapban, majd január utolsó vasárnapján a 10 órai szentmise után lesz az első próba.
Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad hely van.
Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szentmiseáldozatot.
Szentmiséket az irodában lehet íratni.

December 27-én az esti 5 órás szentmisét Dr. Székely János püspök atya celebrálja Boldog Brenner János születésének 90. évfordulója alkalmából.
December 27- 31. között a reggeli fél 7-es szentmisék elmaradnak.
December 31-én, Szilveszter napján du. 5 órakor lesz a hálaadó szentmise. Éjjel 11 től éjfélig szentségimádás lesz a templomban,majd köszöntjük az újesztendőt.
Január 1-je, Mária Istenanyaságának az ünnepe. Vasárnapi miserendet tartunk.
Január 2-án, egész napos Szentségimádás lesz templomunkban.
Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenésének parancsolt ünnepe. A szentmiséket hétköznapi rend szerint ünnepeljük.
Ferenc pápa 2023 őszére összehívta a következő rendes püspöki szinódust, amelynek témája maga a szinodalitás (=együtt gondolkodás, közös úton járás). A folyamat részeként − püspök atya kérésére − minden kedves testvérünk figyelmébe ajánljuk az online formában is elérhető kérdőívet (http://pasztoralis.martinus.hu), ami az irodában is kérhető és kitöltést követően leadható. Leadási határidő 2022. március 31.
A Plébániai Iroda december 23-től január 3-ig zárva tart.
János atya szerkesztésében ferences testvérek imádságai jelentek meg Szent József oltalma alatt címmel. 350 Ft-os áron a sekrestyében és az irodában kapható.

Az adventi időben, hétfőtől szombatig reggel fél 7-kor Roráte-szentmisét tartunk a Szűzanya tiszteletére. A reggeli zsolozsmát a szentmise után imádkozzuk.
December 27-én az esti szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya megáldja a Boldog Brenner Jánosról elnevezett harangot, amelyet a templomtoronyban helyezünk el.
December 8-án, kedden az esti 17.00 órai szentmisét követően a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kapcsolódva, a veszélyeztetett magzati életekért lelki adoptálás szertartását végezzük. Aki ezt vállalja, az fogadalmat tesz, hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy magzatért.
A plébániánk területén december 8-tól szeretnénk meglátogatni és szentségekben részesíteni az otthonukban lévő betegeket. A beteglátogatásra feliratkozás a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehetséges!
250 évvel ezelőtt Szombathelyen a ferencesek indították el a középfokú oktatást. Ebből az alkalomból december 8-án 16 órai kezdettel 250 éves a szombathelyi középfokú oktatás című ünnepi megemlékezés és kamara-kiállítás lesz a Smidt Múzeumban.
A Ferences Esték következő eseménye: P. Tokár János templomunk plébánosa, Tudd elengedni: „Az árnyékként kísérő apa” című előadása december 10-én, pénteken, este fél 7-kor kezdődik.
December 11-én, szombaton 10 órakor Boldog Brenner János vértanú tiszteletére ünnepi szentmise lesz a Székesegyházban.
Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozás december 15-én, de. 10 órakor lesz a Szent Erzsébet teremben. A nyugdíjas klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. Várjuk rá az idős testvéreket.

Az adventi időben, hétfőtől szombatig reggel fél 7-kor Roráte-szentmisét tartunk a Szűzanya tiszteletére. A reggeli zsolozsmát a szentmise után imádkozzuk.

Váltsuk meg Szent Márton köpenyét címmel szárazélelmiszert és pénzadományt gyűjtünk karácsonyra szegényeink javára. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikat a Jézus szíve oltár elé tegyék le. Hálásan köszönjük.

Jövő vasárnap a 10.00 órás szentmise végén érkezik plébániánk gyermekeihez Szent Miklós püspök.

A múlt vasárnap 97 000 Ft-ot gyűjtöttünk a Karitász javára, köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

December 27-én az esti szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya megáldja a Boldog Brenner Jánosról elnevezett harangot, amelyet azután a templom-toronyban helyezünk el. Jövő vasárnap, december 5-én gyűjtést szervezünk a harangra. Előre is köszönjük a testvérek támogatását.

Jövő szombaton, november 27-én délelőtt 10 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános.

A mai vasárnapi perselyadományokat a Karitász javára továbbítjuk. Imádkozzunk a Karitász munkatársakért. Váltsuk meg Szent Márton köpenyét címmel szárazélelmiszert és pénzadományt gyűjtünk karácsonyra szegényeink javára. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikat a Jézus szíve oltár elé tegyék le. Hálásan köszönjük.

Hálás köszönetet mondunk a testvéreknek a Szent Erzsébet Ünnepre való előkészületekért, takarításért, a felajánlott adományokért, minden imádságért és segítségért!

Az adventi koszorúkészítés november 27-én, szombaton délután ½ 4- től kezdődik. Kérjük, hogy részvételi szándékukat az irodán szíveskedjenek jelezni november 24-ig, ahol az alapanyagköltséget (1000 Ft/koszorú) is befizethetik.

Hívjuk és várjuk a testvéreket! November hónapban a délután 5 órai szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Továbbra is lehetséges az elhunytakért végzett esti szentmisére miseszándékot íratni.

Folyamatosan lehet szentmisét íratni a 2022-es évre az irodán.

Kedves Híveink, Kedves Szülők!

Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (Franka) nyílt napokat tart intézményében 2021 november 13-án és december 11-én!

További információkról a honlapon tájékozódhatnak! 

http://franka-egom.ferences.eu/index.php?id=felveteli&fbclid=IwAR1AqfOGXoqBqRyHr7Mi9U6iXvf6kb7XONXGn4VPa_qzcD5RCPP3QCszH04

Minden érdeklődőt Szeretettel várnak!

November 12-én – du. ½ 6-kor folytatódik a „Ferences esték” előadássorozat. Az előadó: P. Lukovits Milán, a Mária Rádió programigazgatója. Az előadás címe: „Az erőtlen ségben van az erő – A gyengéd apa. 

Szent Márton Ünnepe 

November 12. 17.00 – Szent Márton vesperás a Székesegyházban, majd gyertyás vonulás, megemlékezés és koszorúzása a Szent Márton szobornál.  

November 13. 10.00 – Püspöki szentmise Szent Márton tiszteletére a Székesegyházban. A Szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Marton Zsolt váci megyéspüspök.  

November 1-je és 30-a között a délután 5 órai szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük. Bá torítjuk a kedves testvéreket, hogy a borítékokat november hónap bármelyik napján hozzák az esti 5 órás szentmisékre szeretett elhunytjukért. 

Folyamatosan lehet szentmisét íratni a 2022-es évre az irodán. 

A BOLDOG BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA szeretettel hívja és várja a leendő 1. osztályos gyermekek szüleit felvételi tájékoztatóra november 17-én, szerdán 17.00 órakor az iskola épületébe. 

November 19-én készülünk Szent Erzsébet, templomunk védőszentjének ünnepére.  

Az ünnepi szentmisét, délután 5 órakor, Mórocz Tamás  címzetes apát, bodajki plébános celebrálja. A szentmise alatt a zenei szolgálatot Horváth Imre karnagy em. főiskolai docens látja el. A szentmisén megáldjuk Szent Erzsébet kenyerét. 18.30-tól pedig zenei áhítat kezdődik. A szentmise előtt 16.30-tól plébániánk fiatal, amatőr művészei mutatnak be részleteket Szent Erzsébet életéből. 

Szerdán és csütörtökön (nov. 17-18) este lelki előkészületet tartunk a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében, melyet 20 perces zenei áhítattal fejezünk be. November 20-án délután a gyermekeknek lesz 16 órától kézműves foglalkozás (mézeskalácssütés) az ovis misét követően. 

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves testvérünket. A részletekről a faliújságon, weboldalon olvashatnak.  Ez évi jótékonykodásunk célja: a biztonságosan meg közelíthető kriptalejárat kialakítása.  

November 20-án – Krisztus Király Ünnep előestéjén – az esti szentmise után egy órás szentségimádást tartunk az IFI- hittanosok közreműködésével, csatlakozva a NEK Titkárság csapatának felhívásához. Imádkozzunk együtt, egymásért!

November 1-től a téli időszámítás miatt a hétköznapi- és szombat esti szentmisék délután 5-kor kezdődnek.

November 1-je és 30-a között a délután 5 órai szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy lezárt borítékba helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is felírhatunk), a szentmisékre szánt adományt, és az irodába hozzák be. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük.

A Kripta látogatására október 30. és november 3.-a között lesz lehetőség. November 3-tól lehet szentmisét íratni a 2022-es évre a plébániai irodán.

Teljes búcsút nyerhet az, aki november 1-8-ig a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás, imádság a szentatya szándékára.

November 5-én az 5 órai szentmise helyett du. 6 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry
Gergely pacsai plébános.

November 12-én – du. 1⁄2 6-kor folytatódik a „Ferences esték” előadássorozat. Az előadó: P. Lukovits Milán, a Mária Rádió programigazgatója. Az előadás címe: „Az erőtlen ségben van az erő – A gyengéd apa”.

A múlt vasárnapi Missziós gyűjtés alkalmával 173.980 Ft-ot továbbítunk az Egyházmegyének. Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

Október 24-én és 31-én a szentmisék után a templom bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a hozzájárulást.

Október 29-én, 18.00 órai kezdettel kerül sor a Magyar Passió című filmdráma közönségtalálkozóval egybekötött díszbemutatójára az Agora- Savaria Filmszínházban. A díszvendég Eperjes Károly színművész, a film rendezője lesz. Bevezetőt mond és a film utáni beszélgetést János atya vezeti. Részletek a plakáton olvashatók. Emiatt az esti 6 órakor kezdődő szentmise elmarad.

Október 30-án csehimindszenti zarádoklatra, Isten szolgája, Mindszenty József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk a testvéreket.

November 1-től a téli időszámítás miatt a hétköznapi esti szentmisék délután 5 órakor kezdődnek.

November 1-je és 30-a között az esti 17 órás szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy lezárt borítékokba helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is felírhatnak), a szentmisékre szánt adományt, és az irodába vigyük be. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük.

November 1-je Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep, másnap Halottak napja. A Kripta október 30-tól november 3-ig lesz nyitva, hogy imádkozhassunk elhunyt szeretteinkért.

November 3-tól lehet szentmisét íratni a 2022-es évre a plébániai irodán. Teljes búcsút nyerhet az, aki november 1-je és 8-a között a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a szentatya szándékára.

József, az igaz ember címmel tart lelki napot Dr. Székely János püspök atya október 30-án a Martineum Felnőttképző Akadémián. Részletek a faliújságon olvashatók.

Október 31-én a téli időszámítás kezdődik. Legyünk figyelemmel az óra átállítására. (+1 órát nyerünk.)

Október 30-án csehimindszenti kirándulásra Mindszenty József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk plébániánk családjait. Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb október 22-ig szíveskedjenek jelezni a plébániai irodán.

Október 24-én és 31-én a szentmisék után a templom bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a hozzájárulást.

A Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc évfolyamos gimnáziumába a 2022/2023-es tanévre. Az intézményben felvételi tájékoztatót tartanak október 21-én 17 órai kezdettel. Részletek a plakáton olvashatók!

Október 29-én, 18.00 óra kezdettel kerül sor a Magyar Passió című filmdráma közönségtalálkozóval egybekötött díszbemutatójára az Agora Savaria Filmszínházban. A díszvendég Eperjes Károly filmművész, a film rendezője lesz. Bevezetőt mond és a film utáni beszélgetést János atya vezeti. Részletek a plakáton olvashatók!

Október-13-án,szerdán,Fatimai Szűz Mária jelenésének emlékére engesztelő szentségimádást tartunk 17.00 órai kezdettel.

Jövő vasárnap – október 17-én – Missziós vasárnap, a perselyadományokat a missziók javára gyűjtjük. Egyben imádkozzunk az Egyház missziós munkájáért és a miszszionáriusokért!

Október 31-én csehimindszenti kirándulásra, Mindszenty József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk plébániánk családjait. Kérjük, jelentkezzenek az irodán.

Október 17-én, 24-én és 31-én a szentmisék után a templom bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a hozzájárulást.

November 1-je és 30-a között az esti 18.00 órás szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy a lezárt borítékokba helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is felírhatunk), a szentmisékre szánt adományt, és az irodába vigyük be. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük.

Idősek, nyugdíjasok számára indítunk közös beszélgetési lehetőséget október 13-tól, de. 10 órai kezdettel a Szent Erzsébet teremben. Várjuk rá az idős testvéreket. A nyugdíjas klubbot vezeti Kovács Ferenc, székesegyházi káplán atya, szervezi László Judit, plébániai munkatárs.

Kedves Testvérek!

Október 8-tól újraindult Ferences esték tematikus előadássorozatunk.                          

Tisztelettel hívjuk és várjuk érdeklődő híveinket.

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája főünnepén, október 8-án, pénteken 16.30-tól lesz az elsőáldozásra készülők és szüleik gyóntatása.

Október 10-én, a 10 órás szentmisében járulnak a gyermekek az első szentáldozáshoz. A szentmisén résztvevők nagyobb száma miatt kérjük az egészségügyi előírások betartását.

Rózsafüzért imádkozunk októberben hétfőtől péntekig este 1⁄4 6-tól a Loreto-kápolnában.

A jövő héten Ferenc és János atya évi lelkigyakorlaton vesz részt Mátraverebély-Szentkúton, ezért csak a szentmisék előtt vagy után lesz gyóntatás.

Jövő pénteken, október elsején este 6 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános.

Rózsafüzért imádkozunk októberben hétfőtől péntekig este ¼ 6-tól a Loreto-kápolnában.

Szent Ferenc atyánk boldog halálát október 3-án, vasárnap ünnepeljük 16.00 –kor kezdődő szentmise keretében. Az ünnepi szentmisét vezeti és homíliát mond Dr. Juhász-Laczik Albin pannonhalmi bencés gimnáziumi igazgató. A Szentmise után Szent Ferenc atyánk boldog haláláról (Tranzitus) imádkozunk. Hívjuk és várjuk a kedves testvéreket az ünnepre és az azt követő agapéra. A világi rend tagjai a szervezésben örömmel fogadnak minden segítséget és adományt (sütemény, étel-ital, esetleg anyagi támogatás). Kérjük, hogy a szeretetlakoma megrendezéséhez felajánlott adományokat a plébániai irodán – legkésőbb szeptember 29-ig- jelezni szíveskedjenek.

Október 4-én Szent Ferenc ünnepén az esti 6-os szentmise keretében megáldjuk az idei terményeket.

A Baba-Mama klub szeretettel várja régi és új tagjait szeptember 21-től. A foglalkozásokat hetente keddenként tartják 10.00 órától.

Szeptember 24-én, pénteken 16.30-ra az elsőáldozás felkészítőre várjuk a gyermekeket és szüleiket.

Szeptember 25-én szombaton 16.00 órakor lesz az első ovis mise, melyre szeretettel hívjuk és várjuk az óvodás korú gyermekeket családjaikkal.

Szent Rafael közbenjárását kérve járművek (autó, bicikli, motor, roller) megáldására hívjuk a testvéreket szeptember 26-án, jövő vasárnap, a 10 órai szentmise után.

Szent Ferenc atyánk boldog halálát október 3-án, vasárnap ünnepeljük 16.00-kor kezdődő szentmise keretében. Szentmise után következik a Tranzitus.

Hívjuk és várjuk a kedves testvéreket az ünnepre és az azt követő agapéra. A világi rend tagjai a szervezésben örömmel fogadnak minden segítséget és adományt (sütemény, étel-ital, esetleg anyagi támogatás formájában). Kérjük, hogy a szeretetlakoma megrendezéséhez felajánlott adományokat a plébániai irodán − legkésőbb szeptember 29-ig − jelezni szíveskedjenek.

Október 4-én Szent Ferenc ünnepén az esti 6-os szentmise keretében megáldjuk az idei terményeket.

Várjuk azoknak a jubiláns házasoknak a jelentkezését az irodán, akik az idei évben ünneplik házasságkötésük 25. vagy 50. évfordulóját.

Szeptember 14-én kedden, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén a ferences testvérek Gencsapáti-Szentkútra zarándokolnak. Az Ady út és a Szentkútra vezető út kereszteződésében vagy a helyszínen 14.30 órakor csatlakozhatunk hozzájuk. Részletekről az irodán lehet érdeklődni.

Szentignáci lelkiségben vezetett imát szervez szeptember 14-től Pomeisl Mária szociális testvér. Találkozás a templom folyosóján 16.45-kor. A szombathelyi Agora-Savaria Filmszínház a Szent Ignác útja c. film díszbemutatójára és az azzal egybekötött közönségtalálkozóra – szeptember 14-én, 18.00-kor – szeretettel várja az érdeklődőket. Részletek a plakáton olvashatók.

Szeptember 17-én, pénteken 17.00 -ra az elsőáldozás felkészítőre várjuk a gyermekeket és szüleiket.

Szeptember 25-én szombaton 16:00 órakor lesz az első ovis mise melyre szeretettel hívjuk és várjuk az óvodás korú gyermekeket családjaikkal.

Barsi Balázs atya aranymiséjére még lehet jelentkezni a plébániai irodán.

A NEK szervezőitől a szeptember 12-i 11.30 –kor kezdődő záró misére különvonattal utazók részére információ a templom bejáratánál olvasható. Jövő héten vasárnap, szeptember 12-én a 11.30-kor kezdődő szentmise elmarad a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséje miatt. A Székesegyházban online közvetítések lesznek a NEK eseményeiről. Részletek a faliújságon láthatók.

Szeptembertől az elsőáldozási felkészülés folytatódik. Az első találkozó szeptember 10-én, pénteken délután fél 5-től lesz. Gyermekek mellett a szülőket is hívjuk egy megbeszélésre.

Szeptember 14-én, kedden, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén a ferences testvérek Gencsapáti-Szentkútra zarándokolnak. Az Ady út és a Szentkútra vezető út kereszteződésében vagy a helyszínen 14.30 órakor csatlakozhatunk hozzájuk. Részletekről az irodán lehet érdeklődni.

Vezetett imát – szentignáci lelkiségben – szervez szeptember 14-től Pomeisl Mária szociális testvér. Találkozás a templom folyosóján 16.45-kor.

Augusztus 30-tól változik a szentmisék rendje. Hétköznap és szombaton este 18.00 órakor, vasárnap délután csak 16.00 órakor tartunk újra szentmiséket templomunkban.

Tanévkezdő Veni Sancte szentmise szeptember 5-én a 10.00 órai szentmise keretében lesz.

A plébániai hittanos és közösségi összejövetelek szeptember 13.-i héttől kezdődnek, várjuk a régi és az új tagokat.

Barsi Balázs atya aranymiséjét Sümegen 2021. szeptember 18-án 10.00 órai kezdettel ünnepli. Plébániánk erre az alkalomra buszos utat szervez, melynek költsége 2.300 Ft/fő. Részvételi szándékukat a plébániai irodán szíveskedjenek jelezni.

Felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.

Útkereső címmel Hivatástisztázó Műhely-t szerveznek 2021 szeptemberétől a Hittudományi Főiskolán. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

A NEK Titkárság önkéntes irodája kéri, hogy akik még nem jelezték, mely napokon és programon vállalnának szolgálatot, azok tegyék ezt meg mielőbb.

Pénteken, augusztus 20-án Szent István király ünnepén ünnepi miserendet tartunk templomunkban, a 11.30-kor és a 18.00-kor kezdődő szentmise viszont elmarad. A plébánia iroda ezen a napon zárva tart.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szombathelyi és körmendi irodája segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű testvéreinknek a munkaerőpiacon való eligazodásban. További részletek a faliújságon kihelyezett tájékoztatón olvashatók.

Fatimai engesztelő imaórát tartunk augusztus 13-án, pénteken délelőtt 10 órakor a Loretó kápolnában.

Augusztus 14-20 között, Esztergomtól– Mátraverebély-Szentkútig szervezett ferences ifjúsági zarándoklatra még várjuk a vállalkozó szellemű ifjú testvérek jelentkezését.

Vasárnap, augusztus 15-én Nagyboldogasszony Főünnepe lesz.

A 8. osztályt végzett fiatalok részére, bérmálási felkészítő indul plébániánkon szeptember végétől.

Jelentkezésüket leadhatják a plébánia irodájában vagy a sekrestyében.

Miként azt korábban is hirdettük felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.

Augusztus 14-én a Mária Úton gyalogos zarándoklat lesz. Részletek a plakáton olvashatók.

 

Nardai Karitásztábor

Assisibeli Angyalos Boldogasszony kápolna (Porciunkula) ünnepe

Albin atya gyémántmiséje

Vasárnap -augusztus 1-én-18.00 órakor hálaadó szentmisét tartunk Albin atya pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából. A szentmise végén egy-egy személyes mondatra találkozhatunk Albin atyával.

2021 szeptemberében a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzést indít a négy történelmi egyház bevonásával.

Online jelentkezési lap letölthető: : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2bnhShsNC02gOtQS1wipnlcWt-k8OLFCh6RDQdMT0f5URU5HVjRPS1lLNjBEV0JGNTA3Tlo4MDlaRC4u

További információk a videós beszámolóban ( https://www.youtube.com/watch?v=iJu1Ly8U5zg)

Érdeklődés: Dr. Kőmüves Zsolt szakfelelős (+36-20-531-3403, komuves.zsolt.sandor@uni-mate.hu); 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Ferenc pápa által celebrált záró miséjére – 2021.09. 12. – Szombathelyről a püspök atya vezetésével különvonat indul 2000 Ft (oda-visszaút) egységáron. A vonat reggel 5.30 körül indul Zalaegerszegről, és 6.30 körül veszi fel Szombathelyen a felszállókat, a pápai Szentmise a Hősök Terén vasárnap 11.30-kor kezdődik. Jelentkezni a Székesegyház Főplébániáján lehet.
„Ünnepeljük együtt Krisztust, aki itt maradt köztünk az Eucharisztiában, aki forrása egyéni életünknek, családjaink életének, aki éltető forrása nemzetünknek, Európa és a világ jövőjének!”

Július 24-én délelőtt 10 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános.

A Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja pótfelvételi eljárás keretében felvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre. Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15. Érdeklődni a hittanarkepzo@martinus.hu címen lehet.

A plébániai iroda 2021. július 26 – július 30. között zárva tart. Sürgős esetekben a telefonos elérhetőséget biztosítjuk.

Kedves Híveink! 

A káptalanfüredi hittantábor és a IX. Sümegi zarándoklat képes naplója a galériában tekinthető meg.

Szeretnénk felhívni a Kedves Hívek figyelmét, hogy a Szentmisék és gyóntatások rendje 2021.06.14 és 2021.08.23 között az alábbiak szerint alakul:

Hétköznap: 6.30, 9.00 (augusztus 23-ig), utána visszaáll az esti 18.00-kor kezdődő mise is.
Szombat: 6.30, 9.00, 18.00
Vasárnap: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 (augusztus 23.-a után a vasárnap 16.00)
 
Gyóntatás rendje hétköznapokon (hétfő- szombat):
  

6:20-7:00    8:45-9:25   17:45-18:20

Szentmisék (1) és gyóntatás (2) rendje vasárnap:

7:00
6:45-7:25
8:30
8:15-8:55
10:00
9:45-10:25
11:30
11:15-11:55
18:00
17:45-18:25

 

A múlt vasárnapi Péterfillérre szánt perselyadományokból 141.000 forint gyűlt össze. Köszönjük a kedves hívek támogatását.

Egész napos szentségimádás lesz templomunkban július 14-én, szerdán de. fél 10-től délután 6 óráig. Az újságos asztalokon lévő papíron lehet feliratkozni az Oltáriszentség őrzésére.

A Szombathelyi Egyházmegye szeptember folyamán Családi Életre Nevelés módszertani bemutatót tart 3 városban. További részletek a faliújságra kihelyezett meghívón találhatók.

Nyári hittanos napközis táborunkra – 2021.08.02 – 08.06 – még lehet jelentkezni.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való regisztrációban plébániánk szívesen segít. Kérjük,részvételi szándékukat július 15-ig az irodán jelezni  szíveskedjenek.

Ferenc pápa által celebrált záró misére 2021. szeptember 12-én csoportos utat szervezünk. Jelentkezni szintén a plébániai irodán lehet.

Helyreigazítás
Hírlevelünk előző számában a Szomszéd fűje… című írásunknál a szerzőt hibásan tüntettük fel. A cikket és a fotókat is Molnár Julianna készítette, aki a Szalézi Plébánián kisanimátor, és a Boldog Brenner János Nevelési Központ 8. N osztályos tanulója.

A nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra való regisztrációban plébániánk szívesen segít. Kérjük, részvételi szándékukat július 15-ig az irodán jelezni szíveskedjenek. Ferenc pápa által celebrált záró misére 2021. szeptember 12-én csoportos utat szervezünk. Jelentkezni szintén a plébániai irodán lehet.

Miként azt korábban is hirdettük, felnőtt megtérők részére, katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.

A kedves testvérek kérésére a mécsesek meggyújtására a templom bejáratánál közvetlenül, a prágai kis Jézus előtt van lehetőség. Így a perselybe dobott pénzérmék hangja már nem zavarja meg a szentmise áhítatát.

Jövő vasárnap – 07.04.-én – a perselyadományokat a Szentszék javára /Ferenc pápa karitatív céljaira/ továbbítjuk. Július 4-én, vasárnap a 10.00 órai szentmise végén Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk a fiatal házasokat és a gyermeket váró szülőket.

A Baba-mama klub homokozójának megáldása (további képek a galériában)

Szent Antal ünnep és liliomszentelés (további képek a galériában)

Ovis mise (további képek a galériában) 

Plébániánk a mindennapokban (további képek a galériában)

Június 15-én 17.00 órai kezdettel a július 19-23. közötti nyári hittanos táborunkra jelentkező gyerekek szüleinek tartunk megbeszélést.

Jövő pénteken június 18-án este 18 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános. 

A vasárnapi perselyadományokat a rászoruló gyermekek nyári táboroztatására fordítjuk. Hálásan köszönjük a kedves testvérek bőkezűségét.

Úrnapja körmenetet tartott plébániánk június 6-án. Köszönjük a kedves Testvérek részvételét!

Júniusban a 9 órai szentmise után Jézus Szíve litániát imádkozunk.

Jövő csütörtökön, június 10-én, Jézus Szíve Főünnepén 18 órakor tartjuk meg a Jézus Szíve Imaközösség hálaadó szentmiséjét. 
Várjuk a kedves testvéreket.

Páduai Szent Antal ünnepén, június 13-án, a 10 órai szentmise keretében tartjuk a gyermekek megáldását és a liliomszentelést.

A jövő vasárnapi perselyadományokat a hittanos gyerekek nyári táborára és a gyalogos zarándokútra gyűjtjük. Kérjük a testvérek nagylelkű adományait.

Szent József-évéhez kapcsolódóan imákat, Ferenc pápa elmélkedéseit tartalmazó kiadványok érkeztek, melyek 250 Ft/db egységáron átvehetők az irodában.

2021. június 14-től 2021. augusztus 23-ig a hétköznapi 18 órai szentmise elmarad. A szombati és a vasárnap esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.

A 2021. június 28 – július 2. között meghirdetett káptalanfüredi nyári táborunkra még várjuk a jelentkezőket.

2021. július 8-10-ig tartó IX. Sümegi zarándoklatunkra június 15-ig még lehet jelentkezni.


 

Jövő vasárnap, május 30-án Szentháromság vasárnapja, s egyben gyereknap is. A 10 órai szentmise után apró meglepetéssel köszöntjük a gyerekeket.

A káptalanfüredi nyári táborunk iránti nagy érdeklődésre való tekintettel az eredetileg meghirdetett időpont mellett szervezünk egy másik turnust is 2021. június 28 – július 2. között. Erre várjuk a jelentkezőket.

2021. június 14-től 2021. augusztus 23-ig a hétköznapi 18 órai szentmise elmarad. A vasárnap esti szentmisék pedig az időszakban 16 óra helyett 18 órakor kezdődnek. 

Úrnapja ünnepe lesz június 6-án, két hét múlva vasárnap.

Úrnapja előtti szombaton június 5-én, délután 5 és 6 óra között szentségimádás lesz a templomunkban. Ez a Szentségimádás egyben országos bekapcsolódás is az Eucharisztikus kongresszusra való készületbe. Nagyon várjuk a testvéreket a közös szentségimádásra.

A 2021. szeptember 5-12. közötti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjáról a www.iec2020.hu oldalon lehet tájékozódni.

Miként azt korábban is hirdettük felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.