AKTUÁLIS HÍREINK

 

A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra a jelentkezéseket az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül várjuk. 

Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad hely van. Szentmiséket az irodában lehet íratni.
Január 30-án vasárnap a szentmisék után zenei áhítatra hívja, marasztalja a kedves testvéreket Kóta Donát és Zsigmond.

Január 26-án, szerdán a 17.00 órai szentmise keretében hálaadó szentmisén köszönünk el Bertalan testvértől, aki Esztergomba költözik. Szentmise után a rendi ebédlőben személyesen is el tudunk tőle búcsúzni.

A szombathelyi karitász közreműködésével minden hétfőn és kedden nagyobb mennyiségben kapunk pékárut. Kérjük a kedves testvérek segítségét ezek szétosztásában. Név, a személyek száma, utca és házszám bejelentése után kérjük, juttassák el rászoruló szomszédjuk, ismerősük számára. Az adományok a két délelőtt folyamán átvehetők. Köszönjük.

Kedves Testvérek! Plébániánk megvalósult és az idei évre tervezett programjait az alábbi linkre kattintva olvashatják.

Kedves Testvérek, Kedves leendő bérmaszülők, bérmálkozásra készülők!

Az alábbi ismeretanyaggal szeretnénk segíteni a lelki felkészülésben! Fogadják/fogadjátok szeretettel és érdeklődéssel!

A bérmálás a szentmise keretében történik. Lényegi mozzanata a krizmával (szentelt olaj) való megkenése a bérmálkozó homlokának, amit a püspök végez. A megkenést követi a püspök kézfogása, amely azt jelenti, hogy az egyház felnőtt tagjává vált a fiatal. Az alábbi párbeszéd történik a püspök és a bérmálkozó közt:

A bérmálkozó bérmaszülőjével együtt a püspök elé áll. A bérmaszülő jobb keze bérmagyermeke jobb vállán nyugszik. Közben a püspök megkérdezi a bérmálkozót:
Püspök: Mi a bérmaneved?
Bérmálkozó: (mondja a bérmanevét) N.
Püspök: N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét! (közben keresztet rajzol krizmával a bérmálkozó homlokára)
Bérmálkozó: Ámen.
Püspök: Béke veled! (közben kezét nyújtja a bérmálkozónak)
Bérmálkozó: És a te lelkeddel! (kezet fog a püspökkel)

A bérmálásra készülők vizsgakérdései itt olvashatók.

A szentgyónás mozzanata lelki életünk egyik legfontosabb eseménye. Ezért szeretnénk segítség nyújtani a kiengesztelődés szentségének teljesebb lelki megéléséhez.
“… Hogy jó gyónásod legyen.”

Év-eleji házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében és az irodában.

A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra lehet jelentkezni az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül.

Bérmálkozási oktatás indul január 12-én du. 1⁄2 4-kor szerdán az I. emeleti oratóriumban.

A Fülemüle kórusban szeretnénk, ha minél többen nemcsak énekelnének a szentmiséken, hanem zenélnének is, ezért kérjük azokat a testvéreket, akik szívesen zenélnének templomunkban, hogy jelentkezzenek kántorunknál, Farkas Patriknál, vagy hitoktatónknál, Kinga néninél. Jelentkezés január hónapban, majd január utolsó vasárnapján a 10 órai szentmise után lesz az első próba.

Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad hely van.
Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szentmiseáldozatot.
Szentmiséket az irodában lehet íratni.


A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumban felvételi tájékoztatót tartanak a leendő 5. és 9. évfolyamos diákok és szüleik részére, január 12-én 17 órai kezdettel.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a leendő elsős gyermekek és szüleik számára hirdetett iskolára felkészítő foglalkozásokat jelenléti formában nem tartják meg.

Addig is az iskola honlapjáról tájékozódhatnak az intézményről és a felvétel rendjéről.

Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenése parancsolt ünnepe. A szentmiséket hétköznapi rend szerint ünnepeljük.

Január 4-től, keddtől folytatódik a Baba-mama klub. Szeretettel várjuk a kicsinyeket.


Január 8-án, szombaton, délután 4 órakor ismét lesz ovismise, melyre szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.


Év-eleji házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében és az irodában. 


A Plébániánkon februárban induló jegyesoktatásra lehet jelentkezni az irodában, ill. a plébánia honlapján keresztül.


A Fülemüle kórusban szeretnénk, ha minél többen nemcsak énekelnének a szentmiséken, hanem zenélnének is, ezért kérjük azokat a testvéreket, akik szívesen zenélnének templomunkban, hogy jelentkezzenek kántorunknál, Farkas Patriknál, vagy hitoktatónknál, Kinga néninél. Jelentkezés január hónapban, majd január utolsó vasárnapján a 10 órai szentmise után lesz az első próba.

Az idei évre a szentmise előjegyzési naplóban még sok szabad hely van.

Bátorítjuk a testvéreket, hogy akár élő, akár elhunyt szeretteikért, betegekért, bajban lévőkért ajánljanak fel szentmiseáldozatot.
Szentmiséket az irodában lehet íratni.

December 27-én az esti 5 órás szentmisét Dr. Székely János püspök atya celebrálja Boldog Brenner János születésének 90. évfordulója alkalmából.

December 27- 31. között a reggeli fél 7-es szentmisék elmaradnak.

December 31-én, Szilveszter napján du. 5 órakor lesz a hálaadó szentmise. Éjjel 11 től éjfélig szentségimádás lesz a templomban,majd köszöntjük az újesztendőt.

Január 1-je, Mária Istenanyaságának az ünnepe. Vasárnapi miserendet tartunk.

Január 2-án, egész napos Szentségimádás lesz templomunkban.

Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenésének parancsolt ünnepe. A szentmiséket hétköznapi rend szerint ünnepeljük.

Ferenc pápa 2023 őszére összehívta a következő rendes püspöki szinódust, amelynek témája maga a szinodalitás (=együtt gondolkodás, közös úton járás). A folyamat részeként − püspök atya kérésére − minden kedves testvérünk figyelmébe ajánljuk az online formában is elérhető kérdőívet (http://pasztoralis.martinus.hu), ami az irodában is kérhető és kitöltést követően leadható. Leadási határidő 2022. március 31.

A Plébániai Iroda december 23-től január 3-ig zárva tart.

János atya szerkesztésében ferences testvérek imádságai jelentek meg Szent József oltalma alatt címmel. 350 Ft-os áron a sekrestyében és az irodában kapható.

Az adventi időben, hétfőtől szombatig reggel fél 7-kor Roráte-szentmisét tartunk a Szűzanya tiszteletére. A reggeli zsolozsmát a szentmise után imádkozzuk. 

December 27-én az esti szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya megáldja a Boldog Brenner Jánosról elnevezett harangot, amelyet a templomtoronyban helyezünk el.

December 8-án, kedden az esti 17.00 órai szentmisét követően a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kapcsolódva, a veszélyeztetett magzati életekért lelki adoptálás szertartását végezzük. Aki ezt vállalja, az fogadalmat tesz, hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy magzatért.

A plébániánk területén december 8-tól szeretnénk meglátogatni és szentségekben részesíteni az otthonukban lévő betegeket. A beteglátogatásra feliratkozás a plébániai irodában vagy a sekrestyében lehetséges!

250 évvel ezelőtt Szombathelyen a ferencesek indították el a középfokú oktatást. Ebből az alkalomból december 8-án 16 órai kezdettel 250 éves a szombathelyi középfokú oktatás című ünnepi megemlékezés és kamara-kiállítás lesz a Smidt Múzeumban.

A Ferences Esték következő eseménye: P. Tokár János templomunk plébánosa, Tudd elengedni: „Az árnyékként kísérő apa” című előadása december 10-én, pénteken, este fél 7-kor kezdődik.

December 11-én, szombaton 10 órakor Boldog Brenner János vértanú tiszteletére ünnepi szentmise lesz a Székesegyházban.

Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozás december 15-én, de. 10 órakor lesz a Szent Erzsébet teremben. A nyugdíjas klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. Várjuk rá az idős testvéreket.

 

Az adventi időben, hétfőtől szombatig reggel fél 7-kor Roráte-szentmisét tartunk a Szűzanya tiszteletére. A reggeli zsolozsmát a szentmise után imádkozzuk.

Váltsuk meg Szent Márton köpenyét címmel szárazélelmiszert és pénzadományt gyűjtünk karácsonyra szegényeink javára. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikat a Jézus szíve oltár elé tegyék le. Hálásan köszönjük.

Jövő vasárnap a 10.00 órás szentmise végén érkezik plébániánk gyermekeihez Szent Miklós püspök.

A múlt vasárnap 97 000 Ft-ot gyűjtöttünk a Karitász javára, köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

December 27-én az esti szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya megáldja a Boldog Brenner Jánosról elnevezett harangot, amelyet azután a templom-toronyban helyezünk el. Jövő vasárnap, december 5-én gyűjtést szervezünk a harangra. Előre is köszönjük a testvérek támogatását.

Jövő szombaton, november 27-én délelőtt 10 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános.

A mai vasárnapi perselyadományokat a Karitász javára továbbítjuk. Imádkozzunk a Karitász munkatársakért. Váltsuk meg Szent Márton köpenyét címmel szárazélelmiszert és pénzadományt gyűjtünk karácsonyra szegényeink javára. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikat a Jézus szíve oltár elé tegyék le. Hálásan köszönjük.

Hálás köszönetet mondunk a testvéreknek a Szent Erzsébet Ünnepre való előkészületekért, takarításért, a felajánlott adományokért, minden imádságért és segítségért!

Az adventi koszorúkészítés november 27-én, szombaton délután ½ 4- től kezdődik. Kérjük, hogy részvételi szándékukat az irodán szíveskedjenek jelezni november 24-ig, ahol az alapanyagköltséget (1000 Ft/koszorú) is befizethetik.

Hívjuk és várjuk a testvéreket! November hónapban a délután 5 órai szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Továbbra is lehetséges az elhunytakért végzett esti szentmisére miseszándékot íratni.

Folyamatosan lehet szentmisét íratni a 2022-es évre az irodán.

Kedves Híveink, Kedves Szülők!

Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (Franka) nyílt napokat tart intézményében 2021 november 13-án és december 11-én!

További információkról a honlapon tájékozódhatnak! 

http://franka-egom.ferences.eu/index.php?id=felveteli&fbclid=IwAR1AqfOGXoqBqRyHr7Mi9U6iXvf6kb7XONXGn4VPa_qzcD5RCPP3QCszH04

Minden érdeklődőt Szeretettel várnak!

Addig is fogadják  (szintén) Szeretettel a Ferences Gimnázium bemutatkozó kisfilmjét. 🙂

A Ferences Esték további időpontjai: 

November 12-én – du. ½ 6-kor folytatódik a „Ferences esték” előadássorozat. Az előadó: P. Lukovits Milán, a Mária Rádió programigazgatója. Az előadás címe: „Az erőtlen ségben van az erő – A gyengéd apa. 

Szent Márton Ünnepe 

November 12. 17.00 – Szent Márton vesperás a Székesegyházban, majd gyertyás vonulás, megemlékezés és koszorúzása a Szent Márton szobornál.  

November 13. 10.00 – Püspöki szentmise Szent Márton tiszteletére a Székesegyházban. A Szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Marton Zsolt váci megyéspüspök.  

November 1-je és 30-a között a délután 5 órai szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük. Bá torítjuk a kedves testvéreket, hogy a borítékokat november hónap bármelyik napján hozzák az esti 5 órás szentmisékre szeretett elhunytjukért. 

Folyamatosan lehet szentmisét íratni a 2022-es évre az irodán. 

A BOLDOG BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA szeretettel hívja és várja a leendő 1. osztályos gyermekek szüleit felvételi tájékoztatóra november 17-én, szerdán 17.00 órakor az iskola épületébe. 

November 19-én készülünk Szent Erzsébet, templomunk védőszentjének ünnepére.  

Az ünnepi szentmisét, délután 5 órakor, Mórocz Tamás  címzetes apát, bodajki plébános celebrálja. A szentmise alatt a zenei szolgálatot Horváth Imre karnagy em. főiskolai docens látja el. A szentmisén megáldjuk Szent Erzsébet kenyerét. 18.30-tól pedig zenei áhítat kezdődik. A szentmise előtt 16.30-tól plébániánk fiatal, amatőr művészei mutatnak be részleteket Szent Erzsébet életéből. 

Szerdán és csütörtökön (nov. 17-18) este lelki előkészületet tartunk a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében, melyet 20 perces zenei áhítattal fejezünk be. November 20-án délután a gyermekeknek lesz 16 órától kézműves foglalkozás (mézeskalácssütés) az ovis misét követően. 

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves testvérünket. A részletekről a faliújságon, weboldalon olvashatnak.  Ez évi jótékonykodásunk célja: a biztonságosan meg közelíthető kriptalejárat kialakítása.  

November 20-án – Krisztus Király Ünnep előestéjén – az esti szentmise után egy órás szentségimádást tartunk az IFI- hittanosok közreműködésével, csatlakozva a NEK Titkárság csapatának felhívásához. Imádkozzunk együtt, egymásért!

November 1-től a téli időszámítás miatt a hétköznapi- és szombat esti szentmisék délután 5-kor kezdődnek.

November 1-je és 30-a között a délután 5 órai szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy lezárt borítékba helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is felírhatunk), a szentmisékre szánt adományt, és az irodába hozzák be. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük.

A Kripta látogatására október 30. és november 3.-a között lesz lehetőség. November 3-tól lehet szentmisét íratni a 2022-es évre a plébániai irodán.

Teljes búcsút nyerhet az, aki november 1-8-ig a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás, imádság a szentatya szándékára.

November 5-én az 5 órai szentmise helyett du. 6 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry
Gergely pacsai plébános.

November 12-én – du. 1⁄2 6-kor folytatódik a „Ferences esték” előadássorozat. Az előadó: P. Lukovits Milán, a Mária Rádió programigazgatója. Az előadás címe: „Az erőtlen ségben van az erő – A gyengéd apa”.

A múlt vasárnapi Missziós gyűjtés alkalmával 173.980 Ft-ot továbbítunk az Egyházmegyének. Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű adományait.

Október 24-én és 31-én a szentmisék után a templom bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a hozzájárulást.

Október 29-én, 18.00 órai kezdettel kerül sor a Magyar Passió című filmdráma közönségtalálkozóval egybekötött díszbemutatójára az Agora- Savaria Filmszínházban. A díszvendég Eperjes Károly színművész, a film rendezője lesz. Bevezetőt mond és a film utáni beszélgetést János atya vezeti. Részletek a plakáton olvashatók. Emiatt az esti 6 órakor kezdődő szentmise elmarad.

Október 30-án csehimindszenti zarádoklatra, Isten szolgája, Mindszenty József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk a testvéreket.

November 1-től a téli időszámítás miatt a hétköznapi esti szentmisék délután 5 órakor kezdődnek.

November 1-je és 30-a között az esti 17 órás szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy lezárt borítékokba helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is felírhatnak), a szentmisékre szánt adományt, és az irodába vigyük be. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük.

November 1-je Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep, másnap Halottak napja. A Kripta október 30-tól november 3-ig lesz nyitva, hogy imádkozhassunk elhunyt szeretteinkért.

November 3-tól lehet szentmisét íratni a 2022-es évre a plébániai irodán. Teljes búcsút nyerhet az, aki november 1-je és 8-a között a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és imádkozik a megholtakért. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a szentatya szándékára.

József, az igaz ember címmel tart lelki napot Dr. Székely János püspök atya október 30-án a Martineum Felnőttképző Akadémián. Részletek a faliújságon olvashatók.

Október 31-én a téli időszámítás kezdődik. Legyünk figyelemmel az óra átállítására. (+1 órát nyerünk.)

Október 30-án csehimindszenti kirándulásra Mindszenty József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk plébániánk családjait. Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb október 22-ig szíveskedjenek jelezni a plébániai irodán.

Október 24-én és 31-én a szentmisék után a templom bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a hozzájárulást.

A Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc évfolyamos gimnáziumába a 2022/2023-es tanévre. Az intézményben felvételi tájékoztatót tartanak október 21-én 17 órai kezdettel. Részletek a plakáton olvashatók!

Október 29-én, 18.00 óra kezdettel kerül sor a Magyar Passió című filmdráma közönségtalálkozóval egybekötött díszbemutatójára az Agora Savaria Filmszínházban. A díszvendég Eperjes Károly filmművész, a film rendezője lesz. Bevezetőt mond és a film utáni beszélgetést János atya vezeti. Részletek a plakáton olvashatók!

Október-13-án,szerdán,Fatimai Szűz Mária jelenésének emlékére engesztelő szentségimádást tartunk 17.00 órai kezdettel.

Jövő vasárnap – október 17-én – Missziós vasárnap, a perselyadományokat a missziók javára gyűjtjük. Egyben imádkozzunk az Egyház missziós munkájáért és a miszszionáriusokért!

Október 31-én csehimindszenti kirándulásra, Mindszenty József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk plébániánk családjait. Kérjük, jelentkezzenek az irodán.

Október 17-én, 24-én és 31-én a szentmisék után a templom bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a hozzájárulást.

November 1-je és 30-a között az esti 18.00 órás szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel. Kérjük, hogy a lezárt borítékokba helyezzék el az elhunytak nevét (több nevet is felírhatunk), a szentmisékre szánt adományt, és az irodába vigyük be. Az elhunytjaink nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra helyezzük.

Idősek, nyugdíjasok számára indítunk közös beszélgetési lehetőséget október 13-tól, de. 10 órai kezdettel a Szent Erzsébet teremben. Várjuk rá az idős testvéreket. A nyugdíjas klubbot vezeti Kovács Ferenc, székesegyházi káplán atya, szervezi László Judit, plébániai munkatárs.

Kedves Testvérek!

Október 8-tól újraindult Ferences esték tematikus előadássorozatunk.                          

Tisztelettel hívjuk és várjuk érdeklődő híveinket.

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája főünnepén, október 8-án, pénteken 16.30-tól lesz az elsőáldozásra készülők és szüleik gyóntatása.

Október 10-én, a 10 órás szentmisében járulnak a gyermekek az első szentáldozáshoz. A szentmisén résztvevők nagyobb száma miatt kérjük az egészségügyi előírások betartását.

Rózsafüzért imádkozunk októberben hétfőtől péntekig este 1⁄4 6-tól a Loreto-kápolnában.

A jövő héten Ferenc és János atya évi lelkigyakorlaton vesz részt Mátraverebély-Szentkúton, ezért csak a szentmisék előtt vagy után lesz gyóntatás.

Jövő pénteken, október elsején este 6 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános.

Rózsafüzért imádkozunk októberben hétfőtől péntekig este ¼ 6-tól a Loreto-kápolnában.

Szent Ferenc atyánk boldog halálát október 3-án, vasárnap ünnepeljük 16.00 –kor kezdődő szentmise keretében. Az ünnepi szentmisét vezeti és homíliát mond Dr. Juhász-Laczik Albin pannonhalmi bencés gimnáziumi igazgató. A Szentmise után Szent Ferenc atyánk boldog haláláról (Tranzitus) imádkozunk. Hívjuk és várjuk a kedves testvéreket az ünnepre és az azt követő agapéra. A világi rend tagjai a szervezésben örömmel fogadnak minden segítséget és adományt (sütemény, étel-ital, esetleg anyagi támogatás). Kérjük, hogy a szeretetlakoma megrendezéséhez felajánlott adományokat a plébániai irodán – legkésőbb szeptember 29-ig- jelezni szíveskedjenek.

Október 4-én Szent Ferenc ünnepén az esti 6-os szentmise keretében megáldjuk az idei terményeket.

A Baba-Mama klub szeretettel várja régi és új tagjait szeptember 21-től. A foglalkozásokat hetente keddenként tartják 10.00 órától.

Szeptember 24-én, pénteken 16.30-ra az elsőáldozás felkészítőre várjuk a gyermekeket és szüleiket.

Szeptember 25-én szombaton 16.00 órakor lesz az első ovis mise, melyre szeretettel hívjuk és várjuk az óvodás korú gyermekeket családjaikkal.

Szent Rafael közbenjárását kérve járművek (autó, bicikli, motor, roller) megáldására hívjuk a testvéreket szeptember 26-án, jövő vasárnap, a 10 órai szentmise után.

Szent Ferenc atyánk boldog halálát október 3-án, vasárnap ünnepeljük 16.00-kor kezdődő szentmise keretében. Szentmise után következik a Tranzitus.

Hívjuk és várjuk a kedves testvéreket az ünnepre és az azt követő agapéra. A világi rend tagjai a szervezésben örömmel fogadnak minden segítséget és adományt (sütemény, étel-ital, esetleg anyagi támogatás formájában). Kérjük, hogy a szeretetlakoma megrendezéséhez felajánlott adományokat a plébániai irodán − legkésőbb szeptember 29-ig − jelezni szíveskedjenek.

Október 4-én Szent Ferenc ünnepén az esti 6-os szentmise keretében megáldjuk az idei terményeket.

Várjuk azoknak a jubiláns házasoknak a jelentkezését az irodán, akik az idei évben ünneplik házasságkötésük 25. vagy 50. évfordulóját.

Szeptember 14-én kedden, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén a ferences testvérek Gencsapáti-Szentkútra zarándokolnak. Az Ady út és a Szentkútra vezető út kereszteződésében vagy a helyszínen 14.30 órakor csatlakozhatunk hozzájuk. Részletekről az irodán lehet érdeklődni.

Szentignáci lelkiségben vezetett imát szervez szeptember 14-től Pomeisl Mária szociális testvér. Találkozás a templom folyosóján 16.45-kor. A szombathelyi Agora-Savaria Filmszínház a Szent Ignác útja c. film díszbemutatójára és az azzal egybekötött közönségtalálkozóra – szeptember 14-én, 18.00-kor – szeretettel várja az érdeklődőket. Részletek a plakáton olvashatók.

Szeptember 17-én, pénteken 17.00 -ra az elsőáldozás felkészítőre várjuk a gyermekeket és szüleiket.

Szeptember 25-én szombaton 16:00 órakor lesz az első ovis mise melyre szeretettel hívjuk és várjuk az óvodás korú gyermekeket családjaikkal.

Barsi Balázs atya aranymiséjére még lehet jelentkezni a plébániai irodán.

A NEK szervezőitől a szeptember 12-i 11.30 –kor kezdődő záró misére különvonattal utazók részére információ a templom bejáratánál olvasható. Jövő héten vasárnap, szeptember 12-én a 11.30-kor kezdődő szentmise elmarad a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséje miatt. A Székesegyházban online közvetítések lesznek a NEK eseményeiről. Részletek a faliújságon láthatók.

Szeptembertől az elsőáldozási felkészülés folytatódik. Az első találkozó szeptember 10-én, pénteken délután fél 5-től lesz. Gyermekek mellett a szülőket is hívjuk egy megbeszélésre.

Szeptember 14-én, kedden, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén a ferences testvérek Gencsapáti-Szentkútra zarándokolnak. Az Ady út és a Szentkútra vezető út kereszteződésében vagy a helyszínen 14.30 órakor csatlakozhatunk hozzájuk. Részletekről az irodán lehet érdeklődni.

Vezetett imát – szentignáci lelkiségben – szervez szeptember 14-től Pomeisl Mária szociális testvér. Találkozás a templom folyosóján 16.45-kor.

Augusztus 30-tól változik a szentmisék rendje. Hétköznap és szombaton este 18.00 órakor, vasárnap délután csak 16.00 órakor tartunk újra szentmiséket templomunkban.

Tanévkezdő Veni Sancte szentmise szeptember 5-én a 10.00 órai szentmise keretében lesz.

A plébániai hittanos és közösségi összejövetelek szeptember 13.-i héttől kezdődnek, várjuk a régi és az új tagokat.

Barsi Balázs atya aranymiséjét Sümegen 2021. szeptember 18-án 10.00 órai kezdettel ünnepli. Plébániánk erre az alkalomra buszos utat szervez, melynek költsége 2.300 Ft/fő. Részvételi szándékukat a plébániai irodán szíveskedjenek jelezni.

Felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.

Útkereső címmel Hivatástisztázó Műhely-t szerveznek 2021 szeptemberétől a Hittudományi Főiskolán. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

A NEK Titkárság önkéntes irodája kéri, hogy akik még nem jelezték, mely napokon és programon vállalnának szolgálatot, azok tegyék ezt meg mielőbb.

Pénteken, augusztus 20-án Szent István király ünnepén ünnepi miserendet tartunk templomunkban, a 11.30-kor és a 18.00-kor kezdődő szentmise viszont elmarad. A plébánia iroda ezen a napon zárva tart.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szombathelyi és körmendi irodája segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű testvéreinknek a munkaerőpiacon való eligazodásban. További részletek a faliújságon kihelyezett tájékoztatón olvashatók.

Fatimai engesztelő imaórát tartunk augusztus 13-án, pénteken délelőtt 10 órakor a Loretó kápolnában.

Augusztus 14-20 között, Esztergomtól– Mátraverebély-Szentkútig szervezett ferences ifjúsági zarándoklatra még várjuk a vállalkozó szellemű ifjú testvérek jelentkezését.

Vasárnap, augusztus 15-én Nagyboldogasszony Főünnepe lesz.

A 8. osztályt végzett fiatalok részére, bérmálási felkészítő indul plébániánkon szeptember végétől.

Jelentkezésüket leadhatják a plébánia irodájában vagy a sekrestyében.

Miként azt korábban is hirdettük felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.

Augusztus 14-én a Mária Úton gyalogos zarándoklat lesz. Részletek a plakáton olvashatók.

 

Nardai Karitásztábor

Assisibeli Angyalos Boldogasszony kápolna (Porciunkula) ünnepe

Albin atya gyémántmiséje

Vasárnap -augusztus 1-én-18.00 órakor hálaadó szentmisét tartunk Albin atya pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából. A szentmise végén egy-egy személyes mondatra találkozhatunk Albin atyával.

2021 szeptemberében a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzést indít a négy történelmi egyház bevonásával.

Online jelentkezési lap letölthető: : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2bnhShsNC02gOtQS1wipnlcWt-k8OLFCh6RDQdMT0f5URU5HVjRPS1lLNjBEV0JGNTA3Tlo4MDlaRC4u

További információk a videós beszámolóban ( https://www.youtube.com/watch?v=iJu1Ly8U5zg)

Érdeklődés: Dr. Kőmüves Zsolt szakfelelős (+36-20-531-3403, komuves.zsolt.sandor@uni-mate.hu); 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Ferenc pápa által celebrált záró miséjére – 2021.09. 12. – Szombathelyről a püspök atya vezetésével különvonat indul 2000 Ft (oda-visszaút) egységáron. A vonat reggel 5.30 körül indul Zalaegerszegről, és 6.30 körül veszi fel Szombathelyen a felszállókat, a pápai Szentmise a Hősök Terén vasárnap 11.30-kor kezdődik. Jelentkezni a Székesegyház Főplébániáján lehet.
„Ünnepeljük együtt Krisztust, aki itt maradt köztünk az Eucharisztiában, aki forrása egyéni életünknek, családjaink életének, aki éltető forrása nemzetünknek, Európa és a világ jövőjének!”

Július 24-én délelőtt 10 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános.

A Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja pótfelvételi eljárás keretében felvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre. Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15. Érdeklődni a hittanarkepzo@martinus.hu címen lehet.

A plébániai iroda 2021. július 26 – július 30. között zárva tart. Sürgős esetekben a telefonos elérhetőséget biztosítjuk.

Kedves Híveink! 

A káptalanfüredi hittantábor és a IX. Sümegi zarándoklat képes naplója a galériában tekinthető meg.

Szeretnénk felhívni a Kedves Hívek figyelmét, hogy a Szentmisék és gyóntatások rendje 2021.06.14 és 2021.08.23 között az alábbiak szerint alakul:

Hétköznap: 6.30, 9.00 (augusztus 23-ig), utána visszaáll az esti 18.00-kor kezdődő mise is.
Szombat: 6.30, 9.00, 18.00
Vasárnap: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 (augusztus 23.-a után a vasárnap 16.00)
 
Gyóntatás rendje hétköznapokon (hétfő- szombat):
  

6:20-7:00    8:45-9:25   17:45-18:20

Szentmisék (1) és gyóntatás (2) rendje vasárnap:

7:00
6:45-7:25
8:30
8:15-8:55
10:00
9:45-10:25
11:30
11:15-11:55
18:00
17:45-18:25

 

A múlt vasárnapi Péterfillérre szánt perselyadományokból 141.000 forint gyűlt össze. Köszönjük a kedves hívek támogatását.

Egész napos szentségimádás lesz templomunkban július 14-én, szerdán de. fél 10-től délután 6 óráig. Az újságos asztalokon lévő papíron lehet feliratkozni az Oltáriszentség őrzésére.

A Szombathelyi Egyházmegye szeptember folyamán Családi Életre Nevelés módszertani bemutatót tart 3 városban. További részletek a faliújságra kihelyezett meghívón találhatók.

Nyári hittanos napközis táborunkra – 2021.08.02 – 08.06 – még lehet jelentkezni.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való regisztrációban plébániánk szívesen segít. Kérjük,részvételi szándékukat július 15-ig az irodán jelezni  szíveskedjenek.

Ferenc pápa által celebrált záró misére 2021. szeptember 12-én csoportos utat szervezünk. Jelentkezni szintén a plébániai irodán lehet.

Helyreigazítás
Hírlevelünk előző számában a Szomszéd fűje… című írásunknál a szerzőt hibásan tüntettük fel. A cikket és a fotókat is Molnár Julianna készítette, aki a Szalézi Plébánián kisanimátor, és a Boldog Brenner János Nevelési Központ 8. N osztályos tanulója.

A nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra való regisztrációban plébániánk szívesen segít. Kérjük, részvételi szándékukat július 15-ig az irodán jelezni szíveskedjenek. Ferenc pápa által celebrált záró misére 2021. szeptember 12-én csoportos utat szervezünk. Jelentkezni szintén a plébániai irodán lehet.

Miként azt korábban is hirdettük, felnőtt megtérők részére, katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.

A kedves testvérek kérésére a mécsesek meggyújtására a templom bejáratánál közvetlenül, a prágai kis Jézus előtt van lehetőség. Így a perselybe dobott pénzérmék hangja már nem zavarja meg a szentmise áhítatát.

Jövő vasárnap – 07.04.-én – a perselyadományokat a Szentszék javára /Ferenc pápa karitatív céljaira/ továbbítjuk. Július 4-én, vasárnap a 10.00 órai szentmise végén Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk a fiatal házasokat és a gyermeket váró szülőket.

A Baba-mama klub homokozójának megáldása (további képek a galériában)

Szent Antal ünnep és liliomszentelés (további képek a galériában)

Ovis mise (további képek a galériában) 

Plébániánk a mindennapokban (további képek a galériában)

Június 15-én 17.00 órai kezdettel a július 19-23. közötti nyári hittanos táborunkra jelentkező gyerekek szüleinek tartunk megbeszélést.

Jövő pénteken június 18-án este 18 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai plébános. 

A vasárnapi perselyadományokat a rászoruló gyermekek nyári táboroztatására fordítjuk. Hálásan köszönjük a kedves testvérek bőkezűségét.

Úrnapja körmenetet tartott plébániánk június 6-án. Köszönjük a kedves Testvérek részvételét!

Júniusban a 9 órai szentmise után Jézus Szíve litániát imádkozunk.

Jövő csütörtökön, június 10-én, Jézus Szíve Főünnepén 18 órakor tartjuk meg a Jézus Szíve Imaközösség hálaadó szentmiséjét. 
Várjuk a kedves testvéreket.

Páduai Szent Antal ünnepén, június 13-án, a 10 órai szentmise keretében tartjuk a gyermekek megáldását és a liliomszentelést.

A jövő vasárnapi perselyadományokat a hittanos gyerekek nyári táborára és a gyalogos zarándokútra gyűjtjük. Kérjük a testvérek nagylelkű adományait.

Szent József-évéhez kapcsolódóan imákat, Ferenc pápa elmélkedéseit tartalmazó kiadványok érkeztek, melyek 250 Ft/db egységáron átvehetők az irodában.

2021. június 14-től 2021. augusztus 23-ig a hétköznapi 18 órai szentmise elmarad. A szombati és a vasárnap esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.

A 2021. június 28 – július 2. között meghirdetett káptalanfüredi nyári táborunkra még várjuk a jelentkezőket.

2021. július 8-10-ig tartó IX. Sümegi zarándoklatunkra június 15-ig még lehet jelentkezni.


 

Jövő vasárnap, május 30-án Szentháromság vasárnapja, s egyben gyereknap is. A 10 órai szentmise után apró meglepetéssel köszöntjük a gyerekeket.

A káptalanfüredi nyári táborunk iránti nagy érdeklődésre való tekintettel az eredetileg meghirdetett időpont mellett szervezünk egy másik turnust is 2021. június 28 – július 2. között. Erre várjuk a jelentkezőket.

2021. június 14-től 2021. augusztus 23-ig a hétköznapi 18 órai szentmise elmarad. A vasárnap esti szentmisék pedig az időszakban 16 óra helyett 18 órakor kezdődnek. 

Úrnapja ünnepe lesz június 6-án, két hét múlva vasárnap.

Úrnapja előtti szombaton június 5-én, délután 5 és 6 óra között szentségimádás lesz a templomunkban. Ez a Szentségimádás egyben országos bekapcsolódás is az Eucharisztikus kongresszusra való készületbe. Nagyon várjuk a testvéreket a közös szentségimádásra.

A 2021. szeptember 5-12. közötti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjáról a www.iec2020.hu oldalon lehet tájékozódni.

Miként azt korábban is hirdettük felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul szeptember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.