szombathelyiferencesek

AKTUÁLIS HÍREINK

Gyónási lehetőségek: KÉRJÜK, HOGY A HÚSVÉTI SZENTGYÓNÁST NE HALASSZÁK A NAGYHÉTRE!

Virágvasárnap (04.02.):6.45-től 12.15-ig; 15.45-től 16.30- ig,

Nagyhétfőtől Nagyszerdáig (04.03-04.05.): 6.20-tól 11.00-ig; 16.00-tól 17.30-ig;

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton az esti szertartások alatt nem lesz gyóntatás! Nagycsütörtökön és Nagypénteken (04.06.-04.07.): 6.20-tól 11.00-ig; 16-tól 17.00-ig; Nagyszombaton (04.08.): 6.20-tól 11.00-ig

Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 4 órakor, – legközelebb március 24-én – a ministránsokkal és az Ifi hittanos csoport tagjaival együtt imádkozzuk a keresztutat.

Március 24-én, pénteken délután 1⁄2 6-kor elsőáldozási felkészítőre várjuk a gyermekeket és szüleiket.

Március 26-án nyári időszámítás kezdődik. A szentmisék rendje NEM változik. A hétköznapi és a szombati kora esti szentmisék továbbra is 17 órakor, vasárnap pedig 16 órakor kezdődnek.

A jövő vasárnapon – március 26-án – felajánlott perselyadományokat a Szentföld javára fordítjuk.

Betegeinket húsvét előtt szeretnénk szentségekkel ellátni.Kérjük, hogy aki tud olyan betegről, aki kívánja, hogy elmenjünk hozzá, jelezze ezt az irodában. A betegeket március 26. és 31. között keressük fel.

Március 25-én, szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szentségimádást tartunk az esti szentmise után Magyarországért és Ukrajna békéjéért.  

Az egyházmegyei családos keresztút Vasvár-Szentkútnál lesz március 26-án, vasárnap 16 órától. Részletek a faliújságon olvashatók.

Cseresznyét küldött Lembergbe

Vita Jakubowska

XVI. Benedekre emlékezik Mokrzycki érsek

2022.december 31-én véget ért XVI. Benedek emeritus pápa földi útja. Mieczysław Mokrzycki, lembergi érsek, aki II. János Pál halálát követően, pápasága első két évében Ratzinger pápa másodtitkára volt, a Credo ukrán katolikus hírportállal megosztotta gondolatait arról, hogyan marad meg emlékezetében XVI. Benedek pápa és milyen volt utolsó találkozásuk a Vatikánban. (Mokrzyckit Benedek pápa nevezte ki lembergi érsekké – a ford.)

− A II. János Pál mellett töltött tíz évi munka után az a szerencse ért, hogy XVI. Benedek pápa titkára lehettem. Ez egy új, de csodálatos élmény volt számomra. Még akkoriban ismerkedtem meg Ratzinger bíborossal, amikor a Hittani Kongregáció prefektusaként minden pénteken eljött audienciára II. János Pál pápához. Nagyon szerény és finom lelkű ember volt, tapintatos és rendkívül művelt. Meg kell mondanom, hogy Ratzinger bíboros nagyszerű teológus volt. János Pál pápa gyakran mondogatta, hogy nyugodtan aludhat, és nem aggódik a katolikus egyház hittanításai miatt, mert ott van Ratzinger bíboros. Benedek pápa is nagy tiszteletben tartotta elődjét.

Emlékszem, egyszer egy séta közben Benedek pápa megállt (a Vatikán kertjében) a fatimai Szűzanya szobra mellett, és azt mondta, hogy illene lecserélni a rózsafüzért, mert az már napszítta. És tüstént hozzátette, hogy a szobrot szeretné megkoronázni Szűz Mária iránti hálája jeléül, amiért megmentette elődje életét. XVI. Benedek pápa mély hitű ember volt, és mindennap sok időt töltött a kápolnában. Nagyon felelősségteljes volt, és gondosan készült prédikációira és beszédeire.

Nagyon lelkiismeretes volt a találkozókkal és az audienciákkal kapcsolatban. Az emberekkel való személyes kapcsolataiban nagyon készséges volt, és tudta, hogyan lehet nagyon rövid időn belül bárkivel jó kapcsolatot teremteni. Emlékszem, a pápa észrevette, hogy szeretem a cseresznyét. És még akkor is, amikor már nem a Vatikánban dolgoztam, júniusban, a szezon idején küldött nekem cseresznyét Lembergbe. Amikor pedig nem volt rá lehetősége, levélben megírta, mennyire sajnálja, hogy az idén nincs kivel cseresznyét küldenie. Ez a gesztus azt mutatja, hogy mások iránt milyen figyelmes volt, még ilyen apró dologban is. Mindig is érdekelte ukrajnai szolgálatom. Valahányszor a Vatikánban jártam, meghívott ebédre, szívesen találkozott velem, és mindig érdeklődött minden iránt, ami Ukrajnában történik.

Utolsó találkozásunkra november 13-án került sor. Nagyon együttérző volt mindnyájunkkal a háborúval kapcsolatban. Biztosított afelől, hogy minden nap imádkozik Ukrajnáért. Tudja, Lembergben van a világon talán az egyetlen ólomüveg ablak XVI. Benedek pápa és Szent II. János Pál képével, ott még egyelőre gloriola nélkül. De szeretném (és remélem, hogy így is lesz) látni Benedek pápa temetésén a „Santo subito” (máris szent) feliratú táblákat, ahogyan az II. János Pál temetésén történt, mert Joseph Ratzinger valóban szent ember, és én annakidején, nap mint nap rátekintve, őt figyelve, erről meg voltam győződve.

Forrás: CREDO: https://credo.pro/2023/01/336622

A lembergi érsek beiktatása: https://www.magyarkurir.hu/hirek/mieczys-aw-mokrzycki-ersek-beiktatasa-lembergben

Legutóbbi kurir-intrjú tőle: https://www.magyarkurir.hu/nezopont/mieczys-aw-mokrzycki-lembergi-ersek-az-oroszok-elott-megtisztulas-es-megteres-hosszu-utja-all

December 30-án, Szent Család ünnepén a 9 órai szentmise keretében megáldjuk a családokat.

December 27- 31 között csak a 9.00 órai szentmiséket tartjuk meg.

A Plébániai Iroda január 3-ig zárva van.

December 31-én, Szilveszter napján du. 5 órakor lesz a hálaadó szentmise. Éjjel 11 órától éjfélig szentségimádás lesz a templomban, majd köszöntjük az újesztendőt.

Január 1-je, Mária Istenanyaságának ünnepe. Vasárnapi miserend lesz érvényben.

Január 2-án egész napos Szentségimádás lesz templomunkban.

-Január 5-ig az esti szentmisék elmaradnak.

 -Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenésének parancsolt ünnepe. A szentmiséket hétköznapi rend szerint ünnepeljük.

Kedves Testvérek! 

A legutóbbi Ferences Esték- Bősze Ádám előadásával teljesen egészében itt hallgatható vissza.

Szombaton, december 17-én a 17 órás szentmisét dr. Márfi Gyula érsek úr mutatja be templomunkban.

December 17-én és 18-án az esti szentmise után, adventi zenei áhítatra hívjuk a kedves testvéreket: 17-én szombaton, 18.00. órai kezdettel Asztrik atya szervezésében, 18-án 18.00. órai kezdettel pedig Kóta Zsigmond szervezésében hallgathatunk gregorián, barokk és klasszikus műveket. Részletek a plakátokon olvashatók.

A karácsonyi gyóntatás rendje megtalálható honlapunkon és a faliújságon!

December 24-én, du. 4-kor kezdődik templomunkban a Kis Jézus várása gyermekek számára, a templomot fél 4-kor nyitjuk ki. Az éjféli szentmise előtt negyed 12-től imádkozzuk a zsolozsmát.

December 25-én, vasárnap és 26-hétfőn – karácsony napján és másnapján vasárnapi miserendet tartunk.

December 8-án, csütörtökön az esti 17.00 órai szentmisét követően a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kapcsolódva, a veszélyeztetett magzati életekért lelki adoptálás szertartását végezzük.

Aki ezt vállalja, az fogadalmat tesz, hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy magzatért.

A Ferences Esték következő előadása „Találkozás” címmel december 9-én, 18 órakor lesz. Bősze Ádám zenetörténész, műsorvezető gondolatait hallgathatjuk meg.

December 10-én szombaton 10 órakor Boldog Brenner János vértanú tiszteletére ünnepi szentmisét tartanak a Székesegyházban. A szentmise homiliáját Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek mondja.

A Capella Savaria kamarazenekar adventi koncertet ad templomunkban december 10-én 18 órától. Részletek a plakáton olvashatók.

A plébániánk területén december 12-től szeretnénk meglátogatni és szentségekben részesíteni az otthonukban lévő betegeket. Kérjük, hogy a beteglátogatásra a plébániai irodában iratkozzanak fel! 

Templomunk északi falának felújítása új szakaszához érkeztünk: elkészült a villanyszerelés, felállványoztak a festők. A napi takarításhoz este 18.00-tól örömmel vesszük a kedves testvérek segítségét!

Az adventi időben – november 28-tól-, hétfőtől szombatig reggel fél 7-kor Roráte-szentmisét tartunk a Szűzanya tiszteletére. A reggeli zsolozsmát a szentmise után imádkozzuk.

Váltsuk meg Szent Márton köpenyét címmel szárazélelmiszert és pénzadományt gyűjtünk karácsonyra szegényeink javára. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikat a Jézus szíve oltár elé kihelyezett kosarakba helyezzék el. Hálásan köszönjük.

Folyamatosan lehet szentmisét íratni a 2023-as évre az irodán.

November 1-je és 30-a között az esti szentmiséket elhunytjainkért ajánljuk fel.

Kedves Testvérek! 
Szeptember 24-étől újraindítjuk a ministránsfoglalkozásokat!
A szalézis fiatalokkal együtt szervezzük meg az alkalmakat, amiben az elején kis elméleti pallérozás, aztán templomi gyakorlás, majd végül játék szerepel. Jó idő esetén a Gayer parkban lesz lehetőség  játékra, focira.
Az idei félévben a ferences templom a helyszín, ahol  kéthetente szombat délelőttönként 9.30-11.30 között talákozunk.
A tervek szerint a város más plébániáiról is érkeznek fiatalok.
Várjuk a (kis) testvérek jelentkezését!

Szeptember 23-án, pénteken 16.30 –ra, az elsőáldozási felkészítőre várjuk a gyermekeket és szüleiket.

Szent Rafael közbenjárását kérve járművek (autó, bicikli, motor roller) megáldására hívjuk a testvéreket szeptember 25-én, a 10 órai szentmise után.

Szeptember 29-én Szent Mihály, Gábriel, Rafael főangyal ünnepén a délután 17.00 órai szentmise után a kolostor udvarán lévő Szent Mihály arkangyal szobra elé vonulunk körmenetben és ott imádkozunk Anyaszentegyházunk, családjaink védelmét kérve.

Szent Ferenc atyánk boldog halálát október 3-án, hétfőn ünnepeljük 17.00–kor kezdődő szentmise keretében. Szentmise után következik a Tranzitus. Hívjuk és várjuk a kedves testvéreket az ünnepre és az azt követő agapéra. A világi rend tagjai a szervezésben örömmel fogadnak minden segítséget és adományt (sütemény, étel-ital, esetleg anyagi támogatás formájában). Kérjük, hogy a szeretetlakoma megrendezéséhez felajánlott adományokat a plébániai irodán – legkésőbb szeptember 29-ig – jelezni szíveskedjenek.

Október 4-én Szent Ferenc ünnepén az esti 17.00 órai szentmise keretében megáldjuk az idei terményeket.

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon. Arra buzdítjuk minden katolikus testvérünket, hogy a népszámlálás alkalmával a kérdőív 14. kérdésére válaszolva, vallja meg a római katolikus/vagy görögkatolikus valláshoz tartozását.

Kedves Testvérek!

A káptalanfüredi hittantáborban készült fotók itt tekinthetőek meg.

Kedves  Testvérek! 

A közösségi napon készült fotókat megtalálhatják a képgalériában.

A Boldog Brenner János Óvoda meghirdeti az óvodás gyerekek beíratását a 2022/2023-as nevelési évre. Az óvoda egységeit bemutató rendezvények az idei évben a veszélyhelyzet miatt elmaradnak, a beiratkozás jelenléti formában fog megtörténni. A beíratásról bővebb információk a hirdetőtáblákon kihelyezett plakáton olvashatók.

Kedves Testvérek! Plébániánk megvalósult és az idei évre tervezett programjait az alábbi linkre kattintva olvashatják.

Assisibeli Angyalos Boldogasszony kápolna (Porciunkula) ünnepe

A Baba-mama klub homokozójának megáldása (további képek a galériában)

Szent Antal ünnep és liliomszentelés (további képek a galériában)

Ovis mise (további képek a galériában) 

Plébániánk a mindennapokban (további képek a galériában)