szombathelyiferencesek

KÖZÖSSÉGEK

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET

  • Ülések évente 2-3 alkalommal: augusztus vége, február közepe és május
  • Egyházközség elnöke: dr. Gyenese Balázs
  • Állandó tagok: a rendház tagjai, hitoktató, kántor, kollégiumigazgató

MUNKACSOPORTOK ÉS FELADATAIK

  • Lelkipásztori munkacsoport: elkészíti és megvalósítja a Plébánia Lelkipásztori Tervét az Egyházmegye Lelkipásztori Tervével koherens módon, a Plébánia területén élteti és működteti a közösségeket, segíti a lelkipásztori munkát
  • A liturgikus munkacsoport: a templomok takarítása és díszítése; a liturgikus ruhák mosása, tisztítása; harang és orgona javítása, karbantartása; ministránsokkal való foglalkozás; a szentmiséken való felolvasás megszervezése; imaórák szervezése és vezetése.
  • A hitoktatási munkacsoport: szorgalmazza a hittanra járást és a hittanosok szentmisére járását; kapcsolatot teremt a hittanos gyerekek szüleivel; előkészíti az elsőáldozási és a bérmálási ünnepséget; lelki napokra vezeti a gyerekeket; törődik a papi vagy szerzetesi hivatást érző fiatalokkal; segít a hittanosok nyári táborainak, kirándulásainak, lelkigyakorlatainak és egyéb programjainak megszervezésében.
  • A családgondozási munkacsoport: törekszik házas vagy családos közösségek létrehozására; besegít a jegyesoktatásba; segíti a meg nem keresztelt gyermekek megkeresztelését, hittanra való beíratását; családlátogatásokat szervez; segíti a válságba került házaspárokat.
  • A karitatív munkacsoport: kapcsolatot tart a helyi karitász csoporttal; segíti a sokgyermekes és a rászoruló családokat; látogatja az időseket, a betegeket, a kórházban levőket, gyermekotthonokat, szociális otthonokat és a börtönöket.
  • A média munkacsoport: terjeszti a katolikus sajtó termékeit; segíti a plébánia honlapjának és újságának szerkesztését; segíti a faliújság frissítését; esetleg plébániai könyvtárat hoz létre.
  • Az ökumenikus munkacsoport: segít az ökumenikus imahét programjainak megszervezésében; kapcsolatot tart a plébánia területén élő más felekezetű közösségekkel.

Ministránsok

Korosztály:  fiúk-1 osztályos kortól, felnőtt férfiak
Találkozók: vasárnap 9.30 a színházteremben
A közösség jellege: a szentmise-szolgálat
További programok: kirándulások, nyári tábor,  
egyházközségi élet

Kapcsolat:  P. Tokár János frjanos@index.hu, 
szhely.ofm.pleb@gmail.com 

Fülemüle Kórus és Zenekar

Korosztály: 10–23 éves korú lányok
Találkozó: vasárnap 9.30 és 11.00 Szent Cecília terem (Zenekar: évi 4-5 alkalom a nagyobb ünnepek előtt)
A közösség jellege: a szentmise énekes szolgálata az Egyház sok százéves zenei hagyományai alapján
További programok: vö. ministránsok
Kapcsolat: Máténé Bokor Kinga, kinga.szabolcs@freemail.hu Farkas Patrik, kántor farkaspatrik.95@gmail.com

Ferences Világi Rend (FVR)

Korosztály: 40–60 között
Találkozó: hétfő 16.00–18.00 (kéthetente),
Szent Erzsébet terem
A közösség jellege: Assisi Szent Ferenc lelkiségét élni a mindennapok során a családban.
Kapcsolat: Geosicsné Gabriella, Hidász Ferenc hidsz.ferenc@gmail.com

Baba-mama klub

Korosztály: 0–3 éves korig
Találkozó: kedd 10.00–12.00 Szent Erzsébet terem
A közösség jellege: „Engedjétek hozzám a gyermekeket” Máté 19. Kisgyermekek Istenhez vezetése, édesanyák lelki töltődése.
Kapcsolat: Várady-Szabó Johanna vszjohanna@gmail.com

Óvodás

Korosztály: 3–7 éves korig
Találkozó: szombat 16.00–17.30 (szept. 19.-től kéthetente) plébániatemplom A közösség jellege: szentmise és foglalkozás gyerekeknek és szüleiknek
Kapcsolat: P. Tokár János, frjanos@index.hu,
Vinczi Réka, Gyenese Csilla

Nyugdíjas közösség

Korosztály: 60 év fölött
Találkozó: kedd de. 10–11 (havonta), Kaszap István terem
A közösség jellege: Az idősödő korban is Jézus útját járjuk, tőle tanulunk
Kapcsolat: fr. Kálmán Bertalan, frberci@gmail.com

Jézus Szíve Imacsoport

Korosztály: minden
Találkozó: péntek 8.00–9.00, plébániatemplom
A közösség jellege: Jézus minden szív Királya és középpontja
Kapcsolat: Lászlóné Erzsébet

Közjó Projekt

Korosztály: 30–60 év felett
Találkozó: hétfő 18.30–20.30
A közösség jellege: teremtésvédelem – Keresztényként a világban – az Egyháztársadalmi tanítása
Kapcsolat: Tóth Erika, toth.erika8@upcmail.hu P. Hidász Ferenc

Szikla biblikus közösség

Korosztály: 50–60 év között
Találkozó: csütörtök 19.00–20.30, Szent Erzsébet terem
A közösség jellege: Az emberi szóvá lett Ige hatalma
Kapcsolat: P. Kercza Asztrik asztrikk@freemail.hu

Csüfi fiatalok közössége

Korosztály: 25 évtől
Találkozó: csütörtök 19.00–21.30, Közösségi terem
A közösség jellege: Jézus életem, erőm, békém…
Kapcsolat: Bartos Eszter bartosesz@gmail.com

Ifjúházas közösség

Korosztály: 25–40 év között
Találkozó: szerda 18.30–20.30, Szent Pál terem
A közösség jellege: Közösségben beszélgetni a családi élet kérdéseiről.
Kapcsolat: P. Tokár János, frjanos@index.hu

Igaz Szőlőtő közösség

Korosztály: 35–40 év között
Találkozó: csütörtök 18.30–20.30 Brenner János terem
A közösség jellege: Maradjatok meg énbennem!
Kapcsolat: Kukor Tamás, P. Hidász Ferenc, hidsz.ferenc@gmail.com

Szülői/családos közösség

Korosztály: 50 év körüliek
Találkozó: péntek 19.00–20.30, Szent Erzsébet terem
A közösség jellege: a család közös örömei, feladatai
Kapcsolat: P. Tokár János, frjanos@index.hu

A-A csoport

Korosztály: 18 éves kortól
Találkozó: kedd 16.45–17.45 Szent Cecília terem
A közösség jellege: Az alkohol megkötözöttségéből egymást segítő csoport
Kapcsolat: Sík Péter

Katekumen csoport 2. évfolyam

Bérmálkozásra felkészülő csoport Korosztály: 25–40 év
Találkozó: kedd 18.30–20.30, Szent Pál terem
A közösség jellege: A katolikus hit alapjainak megismerése
Kapcsolat: P. Kercza Asztrik asztrikk@freemail.hu

Katekumen csoport 1. évfolyam

Korosztály: 25–40 év
Találkozó: szerda 18.30–20.30, Szent Pál terem
A közösség jellege: A katolikus hit alapjainak megismerése
Kapcsolat: Míra nővér, P. Kercza Asztrik
asztrikk@freemail.hu

Vezetett ima

Korosztály: 18 éves kortól
Találkozó: minden hónap első keddje 16.45–17.30, Szent Antal terem
A közösség jellege: Szentignáci ima móddal nyílik lehetőség imádkozni
Kapcsolat: Pomeisl Mária szociális testvér benedekszeminárium@gmail.com