szombathelyiferencesek

KERESZTSÉG

KISGYERMEKEK KERESZTELÉSEKOR

A keresztelő tervezett időpontja előtt egy hónappal a plébánián kell jelentkezni. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpont-egyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a férj és a feleség együtt jöjjön el! A keresztelő időpontja: a gyermekek keresztelését általában vasárnap 11 órakor tartjuk, de a család egyéni kéréseihez is igyekszünk alkalmazkodni.

6–14 ÉVESEK KERESZTELÉSEKOR

A keresztelés előtt a gyerekek legalább egy évig hittanra járnak. Az oktatást követően egy vasárnapi ünnepi szentmisén kereszteljük meg őket.

FELNŐTT KORBAN

A keresztségre való felkészítés az egyház életébe való folyamatos bevezetés (hittanuló) keretében történik. Jelentkezni a plébánián lehet.

A KERESZTSZÜLŐ

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő  jelöli ki, vagy ennek szülei, szükség esetén a plébános.

Ki lehet keresztszülő? 

  • tizenhatodik életévét betöltött személy,
  • katolikus vallású,
  • megbérmált,
  • éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen, ha párkapcsolatban él, az legyen szentségileg rendezett. (Más vallású keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok Kitöltött jelentkezési lap: a szülők, a gyermek és a keresztszülők adatai, a választott védőszent neve – a védőszent kiválasztásához segítség a SZENTEK ÉLETE című mű. A keresztszülőnek arról a plébániáról, ahol őt keresztelték, ÚJONNAN kiállított keresztlevelet kell kikérnie és bemutatnia.

A KERESZTSÉGRŐL

A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor Isten életében részesülünk: a mennyei Atya gyermekei, Jézus testvérei leszünk a Szentlélekben és az Egyház közösségében. Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjék, az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje és azt a közösség segítségével életre tudja váltani. Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem a keresztény életmód elsajátítását, a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást. A katekumenátus (a hittanulói állapot) az Egyház ősi gyakorlata a hit megismerésére és megélésére. Ősi szokás az egyházban az is, hogy a keresztény szülők újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan élni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva részesülhet a szentségben: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik vele az evangéliumot és személyes hitre segítik, hogy felnőve ő maga tudjon majd döntést hozni Krisztus és az Egyház mellett.