szombathelyiferencesek

BŰNBÁNAT

A GYÓNTATÁS RENDJE​

Anyaszentegyházunk törvényei szerint szentgyónásunkat évente legalább egyszer, ha lehet, a húsvéti időben végezzük el, illetve akkor, ha súlyos bűn – vagyis a tízparancs tudatos, akaratlagos és tényleges megsértése – terheli lelkünket. A szentek tapasztalata szerint a havonkénti gyónás az istenkapcsolatban való előrehaladás nagy segítője, ezért mindenkit bátorítunk erre.

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGÉRŐL​​

Ahogy a tékozló fiú történetében olvassuk (Lk 15), az Atyaisten irgalma és Krisztus kegyelme határtalan: mindig keresi, hívja, várja az eltévedt bárányt. Isten maga vágyik arra, hogy megbocsásson és tékozló gyermekét újra magához kapcsolja. Ahhoz azonban, hogy az ember részese legyen e bocsánatnak, szükséges, hogy

  • szívből megbánja bűnét,
  • amennyire lehet, jóvátegye az okozott kárt,
  • megvallja az Egyház képviselője, a pap előtt bűnét, és
  • kérje, hogy az a Krisztustól kapott meghatalmazás alapján megadja neki a feloldozást.

Ha ezt megkapta, újra az Úr asztalához járulhat, mint az Egyház teljes jogú tagja, hiszen szívében újra ott lakozik az a szeretet, amelynek kifejezője az Úr vacsorája. Az ember számára az a legveszedelmesebb, ha elhiteti magával, hogy a rossz jó, a bűn természetes, a lanyhaság valójában józanság, a közönyösség alapvetően okosság. Életbevágóan fontos, hogy belássuk: a rossz az rossz, de Isten jóságában bocsánatot nyerhet! A jó gyónás találkozás Krisztus irgalmával, és igaz öröm forrása: bocsánatot kapva, megtisztulva újra nekiindulunk az útnak, Jézus nyomában. Ugyanakkor Isten bocsánatának feltétele az egymásnak való megbocsátás. Jézus ezt ismételten hangoztatta: „Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.” (Mt 6,15) Aki tudja, mennyire rászorul ő maga is Isten irgalmára, maga is irgalmas lesz mások iránt, hisz minden nap imádkozza: „bocsásd meg a mi vétkeinket”.

ELŐKÉSZÜLET A GYÓNÁSRA

  • Csendes személyes imában Istent helyezem a középpontba: őérte, szeretetéért bánom meg bűneimet. Hasznos ilyenkor a keresztet magunk elé helyezni, vagy egy szentírási részt felolvasni Isten szeretetéről és azon elmélkedni.
  • Ezután vizsgáljuk meg életünk minden vonatkozását, rétegét, kapcsolatát és gyűjtsük össze bűneinket. Érdemes egy jó lelkitükröt végig elmélkedni, ami segít életem áttekintésében.
  • Végül imádsággal kérjem az erőt és az  őszinteséget gyónásomhoz, a „sikeres” gyónásért. Imádkozom gyóntatómért, hogy Isten megmutassa rajta keresztül azt, amit nekem üzenni akar

LELKITÜKÖR

GYÓNÁSI TANÁCSOK

Lelkiismeretvizsgálatra szánj elegendő időt.
A bánat az akarat ténye, azért tőled függ.
A bűnök felsorolásában tarts sorrendet, először a súlyosakat gyónd meg.
Ha véletlenül kihagytál egy súlyos bűnt, elég a következő szentgyónásban megemlítened.
A súlyos bűnnek mondd meg a számát, esetleg a körülményeit is.
Ha sok a gyónó, a gyónást bevezető imát elhagyhatod, csak azt említsd, mikor gyóntál utoljára.
Ha kételyed van, felvilágosítást mindig kérhetsz, de légy figyelemmel a gyónók számára.
Oda nem tartozó dolgokról, nevekről, körülményekről ne történjék említés.
Néha ajánlatos megmondanod, hogy milyen életállapotú, foglalkozású vagy.
Ha gyakori gyónó vagy, hitbéli előrehaladásról is számolj be.
Ha más gyónásából valamit hallottál, kötelességed azt titokban tartani.
Ha nagyothalló vagy, már előre jelezd a gyóntatónak.
Naponként vizsgáld meg lelkiismeretedet, és ha súlyos bűnbe estél, bánd meg tökéletes bánattal: „Jézusom, irántad való szeretetből bánom életem összes bűnét. Igérem, hogy kegyelmeddel megjavulok, s mihelyt tehetem, meggyónom.”
Ha a lelkiéletben előre akarsz jutni, válassz lelkiatyát.
Ne tolakodj a gyóntatószéknél, hanem imádsággal, elmélkedéssel töltsd az időt.
Ha gyakori áldozó vagy és súlyos bűn nem terheli lelkedet, elég hetenként vagy kéthetenként gyónnod.
Ha javulást nem tapasztalsz, elhatározásod volt gyenge.

„Vétkezni emberi dolog, a vétekben megmaradni rabság, 
a vétekből felemelkedni szabadság!”