szombathelyiferencesek

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE

Amennyiben már előre ismert az esküvő időpontja, kérjük, mielőbb – legalább fél évvel korábban – jelezzék a házasságkötési szándékot, hogy az erre való felkészülésre – jegyesoktatásra – űmegfelelő időt tudjunk szánni. Jelentkezés a plébános atyánál, az adatlap leadásával.

A házasságkötéshez szükséges egy új keresztlevél beszerzése (ez nem azonos a keresztelési emléklappal!), amit azon a plébánián lehet igényelni, ahol a házasulandókat keresztelték. 

Amennyiben a jegyesek nem a Szent Erzsébet Ferences Plébánia területén laknak, a keresztlevelet el kell vinniük a területileg illetékes plébánoshoz, aki engedélyezi a templomunkban történő házasságkötést.

JEGYESOKTATÁS

Házasságot kötni majd’ mindenki tud, képes rá. Házasságban élni azonban komoly elköteleződést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre közös jegyesoktatással készítjük fel jegyespárokat. A jegyesoktatás nem tanít meg a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben megerősödve, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, a jó Isten segítségével és Benne élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját. Az időbeosztás rugalmas, általában február közepétől április elejéig (húsvétig), 10 alkalom, és kapnak egy 33 leckéből álló füzetet, amelyet interneten vagy füzetalakban lehet igényelni. Beszélgetésekben a jegyesek kettesben feldolgozzák, majd erről beszélgetünk hármasban. Jegyesoktatás tapasztalt, elkötelezett katolikus házasok bevonásával történik.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE​

Isten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is.” (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő.” Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül. A Biblia még ezt is írja: „Az Úristen az emberhez vezette az asszonyt.” Ebben az odavezetésben hinni kell; nemcsak két ember választja egymást, hanem Isten is őket önmaga és egymás számára. Isten a legjobbat adja Ádámnak, hisz Isten jó.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?

  • Segít a hűségben, hogy a két ember kapcsolata – akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket, – örök legyen.
  • Segít a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.
  • Segít, hogy társai legyenek egymásnak – nem vetélytársak, hanem segítőtársak.
  • Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan, mert ez biztonságot jelent –  Istenbe kapaszkodunk, az Örök hűségbe, –  és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szülők mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthető Isten.